open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

22 Weryfikacja rekonstrukcji geometrycznej oraz weryfikacja poprawności obliczeń rozkładów dawek w systemie planowania leczenia plato

E. Góra, J. Lesiak, R. Barańczyk, B. Rozwadowska-Bogusz, M. Waligórski
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70340-3
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):19-20.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Cel

Celem pracy byto sprawdzenie poprawności odtwarzania geometrycznego oraz weryfikacja obliczen rozkładu dawki w systemie planowania leczenia PLATO BPS v.13.7 wykorzystywanym w Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie (COOK).

Metoda: Wykorzystano wykonany w COOK fantom stały zawierający znaczniki kontrolne rozmieszczone w taki sposób, aby obejmowały obszar typowej aplikacji ginekologicznej. Położenia znaczników zmierzono mechanicznie z dokładnością do 0,1 mm. Na podstawie zdjęć lokalizacyjnych fantomu, przy pomocy modułu lokalizacyjnego systemu PLATO określono przestrzenne położenie znaczników. Następnie porównano współrzędne obliczone przez system ze współrzędnymi zmierzonymi.

Aby sprawdzić poprawność modułu obliczania dawek w systemie PLATO, utworzono układ składający się z pojedynczego źródła Cs-137 i trzech „punktów zainteresowania”. W punktach tych odczytano wartości dawki obliczone przez system i porównano z odpowiednimi wartosciami obliczonymi „ręcznie”. Odczytano równiez wartości dawek w punktach zainteresowania dla ustalonej konfiguracji żródet Cs-137, opublikowanych przez Meertensa1. Współrzędne źródet i punktów zainteresowania wprowadzono do systemu PLATO za pomocą odpowiednio przygotowanego „pliku geometrii aplikatora”. Obliczone przez system PLATO wartości dawki porównano z wartościami opublikowanymi.

Wyniki i wnioski

W wyniku porównania znanych wartości współrzędnych znaczników kontrolnych z wartościami współrzędnych zrekonstruowanych przez system PLATO stwierdzono, że średnia róznica między odpowiednimi wartościami wśpółrzędnych nie przekroczyta 0,1 mm – przyjętego zakresu tolerancji. Zródłem odchyleń może być ograniczona precyzja wskazywania wybranych punktów na zdjęciach lokalizacyjnych.

W wyniku porównania wartości dawki obliczonych przez system PLATO z wartościami obliczonymi „ręcznie”, stwierdzono, że maksymalna względna różnica pomiędzy tymi wartościami nie przekroczyta 0,3% – przyjętego zakresu tolerancji. Poprawność obliczania rozkładu dawki przez system PLATO potwierdza także porównanie z danymi opublikowanymi przez Meertensa.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że:

 • 1.

  Moduł rekonstrukcji geometrycznej w systemie planowania PLATO v.13.7 działa poprawnie.

 • 2.

  Algorytm obliczania rozkładu dawki w tym systemie funkcjonuje prawidłowo.

Abstract

Cel

Celem pracy byto sprawdzenie poprawności odtwarzania geometrycznego oraz weryfikacja obliczen rozkładu dawki w systemie planowania leczenia PLATO BPS v.13.7 wykorzystywanym w Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie (COOK).

Metoda: Wykorzystano wykonany w COOK fantom stały zawierający znaczniki kontrolne rozmieszczone w taki sposób, aby obejmowały obszar typowej aplikacji ginekologicznej. Położenia znaczników zmierzono mechanicznie z dokładnością do 0,1 mm. Na podstawie zdjęć lokalizacyjnych fantomu, przy pomocy modułu lokalizacyjnego systemu PLATO określono przestrzenne położenie znaczników. Następnie porównano współrzędne obliczone przez system ze współrzędnymi zmierzonymi.

Aby sprawdzić poprawność modułu obliczania dawek w systemie PLATO, utworzono układ składający się z pojedynczego źródła Cs-137 i trzech „punktów zainteresowania”. W punktach tych odczytano wartości dawki obliczone przez system i porównano z odpowiednimi wartosciami obliczonymi „ręcznie”. Odczytano równiez wartości dawek w punktach zainteresowania dla ustalonej konfiguracji żródet Cs-137, opublikowanych przez Meertensa1. Współrzędne źródet i punktów zainteresowania wprowadzono do systemu PLATO za pomocą odpowiednio przygotowanego „pliku geometrii aplikatora”. Obliczone przez system PLATO wartości dawki porównano z wartościami opublikowanymi.

Wyniki i wnioski

W wyniku porównania znanych wartości współrzędnych znaczników kontrolnych z wartościami współrzędnych zrekonstruowanych przez system PLATO stwierdzono, że średnia róznica między odpowiednimi wartościami wśpółrzędnych nie przekroczyta 0,1 mm – przyjętego zakresu tolerancji. Zródłem odchyleń może być ograniczona precyzja wskazywania wybranych punktów na zdjęciach lokalizacyjnych.

W wyniku porównania wartości dawki obliczonych przez system PLATO z wartościami obliczonymi „ręcznie”, stwierdzono, że maksymalna względna różnica pomiędzy tymi wartościami nie przekroczyta 0,3% – przyjętego zakresu tolerancji. Poprawność obliczania rozkładu dawki przez system PLATO potwierdza także porównanie z danymi opublikowanymi przez Meertensa.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że:

 • 1.

  Moduł rekonstrukcji geometrycznej w systemie planowania PLATO v.13.7 działa poprawnie.

 • 2.

  Algorytm obliczania rozkładu dawki w tym systemie funkcjonuje prawidłowo.

Get Citation
About this article
Title

22 Weryfikacja rekonstrukcji geometrycznej oraz weryfikacja poprawności obliczeń rozkładów dawek w systemie planowania leczenia plato

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

19-20

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70340-3

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):19-20.

Authors

E. Góra
J. Lesiak
R. Barańczyk
B. Rozwadowska-Bogusz
M. Waligórski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl