open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

21 Testy kontroli procedur dozymetrii klinicznej w brachyterapii

J. Bystrzycka, K. Ślosarek
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70339-7
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):19.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

W ostatnich latach systemy zdalnie sterowanego “ładowania następczego” (remote control afterloading) zostały wprowadzone do klinicznego użytku i są coraz powszechniej stosowane ze względu na ich duże zalety. Pozycja źródła w aplikatorze może być sprawdzana i korygowana przez użycie fluoroskopii czy radiografii sprawdzającej obrazy. System komputerowy rekonstruuje pozycję źródła i aplikatora wprowadzonego do jamy ciała. Ze względu na krótkie czasy leczenia, często kilkuminutowe, używając wysokich dawek (HDR) można oczekiwać lepszej stabilności źródła i pozycji aplikatora (pacjentka unieruchomiona). Pomimo zabezpieczeń konieczne jest okresowe przeprowadzanie testów kontrolnych. Za napisanie programu Quality Assurance odpowiedzialny jest fizyk medyczny.

Program powinien być w szczegółach udokumentowany, włączając procedury, które muszą być zastosowane i testy, które muszą być wykonane, a także winien zawierać informacje dotyczące częstości przeprowadzania tych testów. Do głównych komponentów programu Quality Assurance należą: źródła radioaktywne, wyposażenie afterloading, system lokalizacji aplikatorów, system planowania leczenia, weryfikacja podanej dawki, ochrona radiologiczna.

Ciągła kontrola sprzętu zapewnia bezpieczne warunki pracy personelu oraz dokładne przeprowadzenie leczenia pacjentów. W pracy zostaną przedstawione wszystkie procedury QA wykonane w Pracowni Brachyterapii – Centrum Onkologii w Gliwicach.

Abstract

W ostatnich latach systemy zdalnie sterowanego “ładowania następczego” (remote control afterloading) zostały wprowadzone do klinicznego użytku i są coraz powszechniej stosowane ze względu na ich duże zalety. Pozycja źródła w aplikatorze może być sprawdzana i korygowana przez użycie fluoroskopii czy radiografii sprawdzającej obrazy. System komputerowy rekonstruuje pozycję źródła i aplikatora wprowadzonego do jamy ciała. Ze względu na krótkie czasy leczenia, często kilkuminutowe, używając wysokich dawek (HDR) można oczekiwać lepszej stabilności źródła i pozycji aplikatora (pacjentka unieruchomiona). Pomimo zabezpieczeń konieczne jest okresowe przeprowadzanie testów kontrolnych. Za napisanie programu Quality Assurance odpowiedzialny jest fizyk medyczny.

Program powinien być w szczegółach udokumentowany, włączając procedury, które muszą być zastosowane i testy, które muszą być wykonane, a także winien zawierać informacje dotyczące częstości przeprowadzania tych testów. Do głównych komponentów programu Quality Assurance należą: źródła radioaktywne, wyposażenie afterloading, system lokalizacji aplikatorów, system planowania leczenia, weryfikacja podanej dawki, ochrona radiologiczna.

Ciągła kontrola sprzętu zapewnia bezpieczne warunki pracy personelu oraz dokładne przeprowadzenie leczenia pacjentów. W pracy zostaną przedstawione wszystkie procedury QA wykonane w Pracowni Brachyterapii – Centrum Onkologii w Gliwicach.

Get Citation
About this article
Title

21 Testy kontroli procedur dozymetrii klinicznej w brachyterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

19

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70339-7

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):19.

Authors

J. Bystrzycka
K. Ślosarek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl