open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

17 Brachyterapia przy użyciu irydu 192 w leczeniu odrostów glejaków mózgu

R. Makarewicz, J. Furtak, M. Harat, T. Szylberg, J. Terlikiewicz
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70335-X
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):16-17.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

W okresie od listopada 1996 do listopada 1999 w Oddziale Brachyterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy i w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy leczono 48 pacjentów z odrostami guzów glejopochodnych mózgu przy użyciu brachyterapii z zastosowaniem izotopu irydu-192. Dokładnej analizie poddano 22 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę (3 – z gwiaździakiem II stopnia, 6 – z gwiaździakiem III stopnia, 3 – ze skąpodrzewiakiem III stopnia, 1 – ze skąpodrzewiakogwiażdziakiem III stopnia, 9 – z glejakiem wielopostaciowym). Spośród 22 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę zmarło 15. Średni okres obserwacji wyniósł 35 tygodni (od 6 do 27 tygodni). Średni okres poprawy wyniósł 15 tygodni (od 0 do 47 tygodni). Średni okres przezycia wyniosf 29 tygodni (od 6 do 53 tygodni). Autorzy analizują czynniki wpływające na długość przeżycia (takie jak wiek, stopień złośliwości histopatologicznej guza, czas od operacji do teleradioterapii i brachyterapii, dawkę radioterapii) oraz bezpieczeństwo tej metody leczenia.

Abstract

W okresie od listopada 1996 do listopada 1999 w Oddziale Brachyterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy i w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy leczono 48 pacjentów z odrostami guzów glejopochodnych mózgu przy użyciu brachyterapii z zastosowaniem izotopu irydu-192. Dokładnej analizie poddano 22 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę (3 – z gwiaździakiem II stopnia, 6 – z gwiaździakiem III stopnia, 3 – ze skąpodrzewiakiem III stopnia, 1 – ze skąpodrzewiakogwiażdziakiem III stopnia, 9 – z glejakiem wielopostaciowym). Spośród 22 pacjentów, którzy odpowiedzieli na ankietę zmarło 15. Średni okres obserwacji wyniósł 35 tygodni (od 6 do 27 tygodni). Średni okres poprawy wyniósł 15 tygodni (od 0 do 47 tygodni). Średni okres przezycia wyniosf 29 tygodni (od 6 do 53 tygodni). Autorzy analizują czynniki wpływające na długość przeżycia (takie jak wiek, stopień złośliwości histopatologicznej guza, czas od operacji do teleradioterapii i brachyterapii, dawkę radioterapii) oraz bezpieczeństwo tej metody leczenia.

Get Citation
About this article
Title

17 Brachyterapia przy użyciu irydu 192 w leczeniu odrostów glejaków mózgu

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

16-17

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70335-X

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):16-17.

Authors

R. Makarewicz
J. Furtak
M. Harat
T. Szylberg
J. Terlikiewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl