open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

10 Zastosowanie brachyterapii w leczeniu chorych na nowotwory regionu głowy i szyi

Jacek Fijuth
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70328-2
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):13.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Autor przedstawia historyczny rys rozwoju śródtkankowej i dojamowej brachyterapii, zastosowanej w przypadkach nowotworów regionu głowy i szyi jako wyłącznej metody leczenia, w połączeniu z napromienianiem wiązkami zewnętrznymi lub chirurgią. IIustruje i omawia techniki brachyterapii LDR i HDR stosowane w guzach regionu głowy i szyi. Przedstawia możliwości optymalizacji rozkładu dawki. Autor prezentuje wyniki brachyterapii LDR 134 chorych na raka jamy ustnej o zaawansowaniu T1-T3. Analizuje wpływ czynników klinicznych i związanych z leczeniem na szansę miejscowego wyleczenia i ryzyko powiktań popromiennych. Następnie Autor przedstawia wyniki analizy charakterystyki operacyjnej odbiorcy (ROC) na materiale 413 chorych na raka jamy ustnej o zaawansowaniu T1-T3 poddanych brachyterapii śródtkankowej. Analizie poddany jest wpływ czynników: czasu, wieku, płci, dawki, mocy dav.:ki, aktywności liniowej na częstość miejscowego niepowodzenia i powikłań popromiennych. Autor przedstawia możliwości zastosowania brachyterapii HDR i PDR w guzach regionu gtowy i szyi. Przedstawia wskazania i wyniki paliatywnej brachyterapii LDR i HDR w nawrotach raka omawianego regionu.

Abstract

Autor przedstawia historyczny rys rozwoju śródtkankowej i dojamowej brachyterapii, zastosowanej w przypadkach nowotworów regionu głowy i szyi jako wyłącznej metody leczenia, w połączeniu z napromienianiem wiązkami zewnętrznymi lub chirurgią. IIustruje i omawia techniki brachyterapii LDR i HDR stosowane w guzach regionu głowy i szyi. Przedstawia możliwości optymalizacji rozkładu dawki. Autor prezentuje wyniki brachyterapii LDR 134 chorych na raka jamy ustnej o zaawansowaniu T1-T3. Analizuje wpływ czynników klinicznych i związanych z leczeniem na szansę miejscowego wyleczenia i ryzyko powiktań popromiennych. Następnie Autor przedstawia wyniki analizy charakterystyki operacyjnej odbiorcy (ROC) na materiale 413 chorych na raka jamy ustnej o zaawansowaniu T1-T3 poddanych brachyterapii śródtkankowej. Analizie poddany jest wpływ czynników: czasu, wieku, płci, dawki, mocy dav.:ki, aktywności liniowej na częstość miejscowego niepowodzenia i powikłań popromiennych. Autor przedstawia możliwości zastosowania brachyterapii HDR i PDR w guzach regionu gtowy i szyi. Przedstawia wskazania i wyniki paliatywnej brachyterapii LDR i HDR w nawrotach raka omawianego regionu.

Get Citation
About this article
Title

10 Zastosowanie brachyterapii w leczeniu chorych na nowotwory regionu głowy i szyi

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

13

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70328-2

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):13.

Authors

Jacek Fijuth

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl