open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

9 Odczucia chorych na nowotwór narządu rodnego otrzymujących różne formy brachyterapii

J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Kuczyński, A. Roszak, K. Bratos
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70327-0
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):12-13.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Rak to choroba otoczona nimbem grozy, pełnią Ięku i ludzką niewiedzą. Z rozpoznaniem tej choroby każdorazowo łączy się poddanie bardzo specyficznym metodom leczenia, których wyobrażenie sobie przez pacjentów niejednokrotnie przerasta utarte stereotypy. U kobiet z rozpoznaniem raka szyjki macicy i raka błony śluzowej macicy proponowaną formą leczenia jest radioterapia składająca się z teleterapii i brachyterapii. Stosowane rodzaje brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii to metody afterloading – Selektron LDR i HDR. U większości pacjentek przed przystąpieniem do leczenia występuje wysoki poziom Ięku, który w znacznej mierze burzy racjonalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Celem pracy było przeanalizowanie odczuć i zachowań chorych w związku z czekającą ict brachyterapią.

Badaniem objęto grupę 72 chorych na raka szyjki macicy i raka błony śluzowej macicy, leczonych od stycznia do czerwca 2000 roku na Oddziale Radioterapii Ginekologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Metodą badania była rozmowa psychologiczna i obserwacja.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono:

 • -

  żródłem informacji na temat proponowanego sposobu leczenia są najczęściej inne chore, które to leczenie już przeszły lub przebywają na oddziale stosunkowo długo i posiadają własną opinię na ten temat,

 • -

  przekazywane przez inne chore informacje Są subiektywne w opisie i ocenie przeżyć, które poprzez silne emocje oddziałują na wyobrażnię,

 • -

  rozmowy na temat brachyterapii z lekarzem nie wpływają uspokajająco na pacjentki,

 • -

  największą wyobrażalną trudnością dla chorych związaną z założeniami Selektronu-LDR wydaje się trwające ponad 20 godzin leżenie w stałej pozycji, bez możliwości jej zmiany, ból, ograniczona samodzielność, przebywanie długiego czasu w zamkniętych pomieszczeniach, z dala od innych pacjentek

 • -

  druga aplikacja Selektronu-LDR jest w ocenie pacjentek zdecydowanie trudniejszym doświadczeniem, aniżeli pierwsza,

 • -

  pacjentki opisują swój wielki niepokój przed pierwszą aplikacją HDR-u, który nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, problemem dla chorych jest to, że aplikacje odbywają się w zamkniętym pomieszczeniu, zlokalizowanym w bunkrze, w którym znajduje się aparat do teleterapii,

 • -

  metoda HDR w porównaniu z Selektronem-LDR jest metodą leczenia bardziej preferowaną ze względu na krótki czas aplikacji,

 • -

  indywidualnie każda chora ocenia brachyterapię jako najtrudniejszy sposób leczenia, jednakże możliwy do zaakceptowania ze względu na istniejąca nadzieję i wiarę w jej skuteczność.

Wnioski

Brachyterapia jest taką formą leczenia, która do momentu poddania się jej nigdy nie zyskuje w opinii chorych aprobaty. Obie metody – Selektron-LDR i HDR odbierane Są przez pacjentki jako trudne, ale w ich przekonaniu bardzo skuteczne.

Abstract

Rak to choroba otoczona nimbem grozy, pełnią Ięku i ludzką niewiedzą. Z rozpoznaniem tej choroby każdorazowo łączy się poddanie bardzo specyficznym metodom leczenia, których wyobrażenie sobie przez pacjentów niejednokrotnie przerasta utarte stereotypy. U kobiet z rozpoznaniem raka szyjki macicy i raka błony śluzowej macicy proponowaną formą leczenia jest radioterapia składająca się z teleterapii i brachyterapii. Stosowane rodzaje brachyterapii w Wielkopolskim Centrum Onkologii to metody afterloading – Selektron LDR i HDR. U większości pacjentek przed przystąpieniem do leczenia występuje wysoki poziom Ięku, który w znacznej mierze burzy racjonalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Celem pracy było przeanalizowanie odczuć i zachowań chorych w związku z czekającą ict brachyterapią.

Badaniem objęto grupę 72 chorych na raka szyjki macicy i raka błony śluzowej macicy, leczonych od stycznia do czerwca 2000 roku na Oddziale Radioterapii Ginekologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Metodą badania była rozmowa psychologiczna i obserwacja.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono:

 • -

  żródłem informacji na temat proponowanego sposobu leczenia są najczęściej inne chore, które to leczenie już przeszły lub przebywają na oddziale stosunkowo długo i posiadają własną opinię na ten temat,

 • -

  przekazywane przez inne chore informacje Są subiektywne w opisie i ocenie przeżyć, które poprzez silne emocje oddziałują na wyobrażnię,

 • -

  rozmowy na temat brachyterapii z lekarzem nie wpływają uspokajająco na pacjentki,

 • -

  największą wyobrażalną trudnością dla chorych związaną z założeniami Selektronu-LDR wydaje się trwające ponad 20 godzin leżenie w stałej pozycji, bez możliwości jej zmiany, ból, ograniczona samodzielność, przebywanie długiego czasu w zamkniętych pomieszczeniach, z dala od innych pacjentek

 • -

  druga aplikacja Selektronu-LDR jest w ocenie pacjentek zdecydowanie trudniejszym doświadczeniem, aniżeli pierwsza,

 • -

  pacjentki opisują swój wielki niepokój przed pierwszą aplikacją HDR-u, który nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, problemem dla chorych jest to, że aplikacje odbywają się w zamkniętym pomieszczeniu, zlokalizowanym w bunkrze, w którym znajduje się aparat do teleterapii,

 • -

  metoda HDR w porównaniu z Selektronem-LDR jest metodą leczenia bardziej preferowaną ze względu na krótki czas aplikacji,

 • -

  indywidualnie każda chora ocenia brachyterapię jako najtrudniejszy sposób leczenia, jednakże możliwy do zaakceptowania ze względu na istniejąca nadzieję i wiarę w jej skuteczność.

Wnioski

Brachyterapia jest taką formą leczenia, która do momentu poddania się jej nigdy nie zyskuje w opinii chorych aprobaty. Obie metody – Selektron-LDR i HDR odbierane Są przez pacjentki jako trudne, ale w ich przekonaniu bardzo skuteczne.

Get Citation
About this article
Title

9 Odczucia chorych na nowotwór narządu rodnego otrzymujących różne formy brachyterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

12-13

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70327-0

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):12-13.

Authors

J. Łuczak-Wawrzyniak
M. Kuczyński
A. Roszak
K. Bratos

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl