open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

7 Brachyterapia LDR, MDR, HDR zmian nowotworowych w pochwie

A. Roszak, E. Cikowska-Woźniak, R. Niecewicz, K. Bratos, G. Zwierzchowski
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70325-7
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):11.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

W Wielkopolskim Centrum Onkologii od 15 lat w leczeniu zmian nowotworowych w pochwie stosujemy brachyterapię „afterloading” LDR, MDR i HDR. Do leczenia kwalifikowane są chore na pierwotnego raka pochwy, raka przerzutowego oraz naciekającego z zewnątrz. W zależności od rozległości riacieku, anatomii pochwy oraz od topografii narządów miednicy mniejszej, stosuje się różne aplikatory cylindryczne z osłonami standardowymi lub indywidualnymi. W początkowym okresie stosowaliśmy niskie moce dawek Oawka frakcyjna dla LDR wnosiła 20–30 Gy na izodozę referencyjną w zależności od głębokości nacieku. Liczba frakcji wynosiła od 2 do 3 w odstępach 7–10 dniowych. Metodą tą leczono 12 pacjentek. Od 5 lat leczenie prowadzimy przy zastosowaniu brachyterapii HDR. Oawka frakcyjna dla HDR wynosiła w leczeniu radykalnym 5–6 Gy na zmianę, obliczana w odległości 1–2 cm od powierzchni aplikatora, w zależności od głębokości nacieku. Liczba frakcji wynosła 5–8 w rytmie co 7 do 10 dni. W leczeniu paliatywnym dawka frakcyjna wynosła 10 Gy na zmianę, podawana trzykrotnie w odstępie 7 dni. W tej grupie były leczone 32 pacjentki. Odczyny popromienne obserwowane były na błonie śluzowej pochwy i sromie w stopniu od 1 do 3 wg EORTC / RTOG i ze strony odbytnicy w stopniu 1 i 2. Zmiany te wydłużyły czas leczenia, a w pojedynczych przypadkach spowodowały obniżenie planowanej dawki.

Abstract

W Wielkopolskim Centrum Onkologii od 15 lat w leczeniu zmian nowotworowych w pochwie stosujemy brachyterapię „afterloading” LDR, MDR i HDR. Do leczenia kwalifikowane są chore na pierwotnego raka pochwy, raka przerzutowego oraz naciekającego z zewnątrz. W zależności od rozległości riacieku, anatomii pochwy oraz od topografii narządów miednicy mniejszej, stosuje się różne aplikatory cylindryczne z osłonami standardowymi lub indywidualnymi. W początkowym okresie stosowaliśmy niskie moce dawek Oawka frakcyjna dla LDR wnosiła 20–30 Gy na izodozę referencyjną w zależności od głębokości nacieku. Liczba frakcji wynosiła od 2 do 3 w odstępach 7–10 dniowych. Metodą tą leczono 12 pacjentek. Od 5 lat leczenie prowadzimy przy zastosowaniu brachyterapii HDR. Oawka frakcyjna dla HDR wynosiła w leczeniu radykalnym 5–6 Gy na zmianę, obliczana w odległości 1–2 cm od powierzchni aplikatora, w zależności od głębokości nacieku. Liczba frakcji wynosła 5–8 w rytmie co 7 do 10 dni. W leczeniu paliatywnym dawka frakcyjna wynosła 10 Gy na zmianę, podawana trzykrotnie w odstępie 7 dni. W tej grupie były leczone 32 pacjentki. Odczyny popromienne obserwowane były na błonie śluzowej pochwy i sromie w stopniu od 1 do 3 wg EORTC / RTOG i ze strony odbytnicy w stopniu 1 i 2. Zmiany te wydłużyły czas leczenia, a w pojedynczych przypadkach spowodowały obniżenie planowanej dawki.

Get Citation
About this article
Title

7 Brachyterapia LDR, MDR, HDR zmian nowotworowych w pochwie

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

11

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70325-7

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):11.

Authors

A. Roszak
E. Cikowska-Woźniak
R. Niecewicz
K. Bratos
G. Zwierzchowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl