open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

6 Metody brachyterapii dojamowej stosowane u kobiet z rozpoznaniem raka błony śluzowej trzonu macicy

A. Roszak, K. Bratos, E. Cikowska-Woźniak, R. Niecewicz, G. Zwierzchowski
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70324-5
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):10-11.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Radioterapia jest jedną z radykalnych metod leczenia chorych na raka btony śluzowej trzonu macicy. Stosowana jest u kobiet zdyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego bądż to z powodu zaawansowania klinicznego (FIGO III), bądż to z powodu obciążających schorzeń dodatkowych i dotyczy okeło 20% chorych z tym rozpoznaniem. Radykalna radioterapia polega na połączeniu napromieniania z pól zewnętrznych z dojamową brachyterapią. Podstawowym zadaniem brachyterapii jest użycie takich aplikatorów oraz zindywidualizowanie rozłożenia żródeł promieniotwórczych, aby uzyskać jednorodną dawkę w obszarze obejmującym macicę z równoczesną maksymalną ochroną narządów krytycznych w miednicy. przed podjęciem decyzji o typie aplikacji u chorych wykonywany jest szereg badań diagnostycznych (USG, KT, HG) celem określenia wielkości i kształtu macicy, grubości jej ścian, rozległości nacieku nowotworowego oraz jej położenia względem narządów miednicy mniejszej. W dojamowej brachyterapii stosujemy metody after-loading HDR i LDR. W przypadku HDR stosujemy jako aplikator sondę z walcem lub układ sond dojamowych typu Heyman, w przypadku LDR – układ 2 sond lub sondę z 2 owoidami (prezentacja różnych typów używanych aplikatorów). W przyjętym planowaniu leczenia obok standartowych punktów wg ICRU 38 wyznaczane Są indywidualne punkty odpowiadające anatomii macicy (prezentacja punktów referencyjnych). Oawki obliczane w punktach referencyjnych wynosiły dla LDR 20–30 Gy na frakcję, stosując 1 lub 2 frakcje w zależności od dawki z teleterapii. Oawki dla HDR obliczane w tych samych punktach referencyjnych wynosiły 6–7,5 Gy na frakcję, podając 3–6 w frakcjach również w zależności od dawki podanej z teleterapii (prezentacja rozkładu izodoz i dawek w odpowiednich punktach). Oawki mierzone punktach odpowiadających narządom krytycznym, które Iimitowały także dawki całkowite wahały się od 30 do 100% dawki referencyjnej w poszczegó1nych frakcjach. Osiągnięcie optymalnej dawki w zadanym obszarze uzależnione jest z jednej strony od warunków anatomicznych, z drugiej zaś od typu użytych aplikatorów.

Abstract

Radioterapia jest jedną z radykalnych metod leczenia chorych na raka btony śluzowej trzonu macicy. Stosowana jest u kobiet zdyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego bądż to z powodu zaawansowania klinicznego (FIGO III), bądż to z powodu obciążających schorzeń dodatkowych i dotyczy okeło 20% chorych z tym rozpoznaniem. Radykalna radioterapia polega na połączeniu napromieniania z pól zewnętrznych z dojamową brachyterapią. Podstawowym zadaniem brachyterapii jest użycie takich aplikatorów oraz zindywidualizowanie rozłożenia żródeł promieniotwórczych, aby uzyskać jednorodną dawkę w obszarze obejmującym macicę z równoczesną maksymalną ochroną narządów krytycznych w miednicy. przed podjęciem decyzji o typie aplikacji u chorych wykonywany jest szereg badań diagnostycznych (USG, KT, HG) celem określenia wielkości i kształtu macicy, grubości jej ścian, rozległości nacieku nowotworowego oraz jej położenia względem narządów miednicy mniejszej. W dojamowej brachyterapii stosujemy metody after-loading HDR i LDR. W przypadku HDR stosujemy jako aplikator sondę z walcem lub układ sond dojamowych typu Heyman, w przypadku LDR – układ 2 sond lub sondę z 2 owoidami (prezentacja różnych typów używanych aplikatorów). W przyjętym planowaniu leczenia obok standartowych punktów wg ICRU 38 wyznaczane Są indywidualne punkty odpowiadające anatomii macicy (prezentacja punktów referencyjnych). Oawki obliczane w punktach referencyjnych wynosiły dla LDR 20–30 Gy na frakcję, stosując 1 lub 2 frakcje w zależności od dawki z teleterapii. Oawki dla HDR obliczane w tych samych punktach referencyjnych wynosiły 6–7,5 Gy na frakcję, podając 3–6 w frakcjach również w zależności od dawki podanej z teleterapii (prezentacja rozkładu izodoz i dawek w odpowiednich punktach). Oawki mierzone punktach odpowiadających narządom krytycznym, które Iimitowały także dawki całkowite wahały się od 30 do 100% dawki referencyjnej w poszczegó1nych frakcjach. Osiągnięcie optymalnej dawki w zadanym obszarze uzależnione jest z jednej strony od warunków anatomicznych, z drugiej zaś od typu użytych aplikatorów.

Get Citation
About this article
Title

6 Metody brachyterapii dojamowej stosowane u kobiet z rozpoznaniem raka błony śluzowej trzonu macicy

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

10-11

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70324-5

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):10-11.

Authors

A. Roszak
K. Bratos
E. Cikowska-Woźniak
R. Niecewicz
G. Zwierzchowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl