open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:
Get Citation

4 Porównanie histogramów objętościowych odbytnicy i ściany odbytnicy u chorych na raka szyjki macicy otrzymujących dojamową brachyterapię

A.M. Olszewska, A.E. Saarnak, R.W. de Boer, B.N.F.M. van Bunningen, M.J. Steggerda
DOI: 10.1016/S1507-1367(00)70322-1
·
Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):9.

open access

Vol 5, No 1 (2000)
Untitled
Published online: 2000-11-01
Submitted:

Abstract

Celem pracy było oszacowanie dawki, jaką otrzymuje odbytnica jako organ krytyczny podczas dojamowego napromieniania chorych na raka szyjki macicy, na podstawie DVH (Dose Volume Histogram – histogram dawki w całej objętości odbytnicy) i DWH (Dose Wall Histogram – histogram dawki w ścianie odbytnicy).

Zgodnie z Raportem ICRU nr 38 dawka w organach krytycznych, podczas napromieniania chorych na raka szyjki macicy określana jest na podstawie punktów. Ponieważ, niezakontrastowana odbytnica nie jest widoczna na zdjęciach rtg, punkty, w których mierzona jest dawka wyznaczane są względem aplikatorów. W związku z tym rzeczywisty rozkład dawki jaką otrzymuje odbytnica jest nieznany. Stosując trójwymiarowy system do planowania leczenia i zdjęcia TK można przeanalizować rozkład dawki w wybranych narządach.

Naszym materiałem były zdjęcia TK oraz komputerowe plany leczenia dla 10 losowo wybranych pacjentek leczonych z powodu raka szyjki macicy. Na zdjęciach TK nie jest widoczna ściana. odbytnicy, dlatego do obliczania DWH wykorzystaliśmy istniejące kontury zewnętrzne odbytnicy oraz wygenerowane na podstawie matematycznego modelu tego narządu jego kontury wewnętrzne. Po przeanalizowaniu histogramów DVH i rożnych histogramów DWH w zależności od grubości ściany odbytnicy stwierdziliśmy, że dla potrzeb codziennej praktyki klinicznej lepiej jest oprzeć się na dawce z DVH w objętości 2 cm3 niż 5 cm3 jako parametru do oceny powikłań w postaci przetoki pochwowo-odbytniczej. Objętość 2 cm3 z DWH jest bliższe wartości dawki dla 2 cm3 z DVH niż analogiczne wartości dla objętości 5 cm3. W tym celu obliczono DVH i DWH, a następnie odczytano dawki dla objętości 2 i 5 cm3. Do policzenia histogramów wykorzystano kontury narządu na zdjęciach TK oraz program generujący wewnętrzną ścianę odbytnicy.

Abstract

Celem pracy było oszacowanie dawki, jaką otrzymuje odbytnica jako organ krytyczny podczas dojamowego napromieniania chorych na raka szyjki macicy, na podstawie DVH (Dose Volume Histogram – histogram dawki w całej objętości odbytnicy) i DWH (Dose Wall Histogram – histogram dawki w ścianie odbytnicy).

Zgodnie z Raportem ICRU nr 38 dawka w organach krytycznych, podczas napromieniania chorych na raka szyjki macicy określana jest na podstawie punktów. Ponieważ, niezakontrastowana odbytnica nie jest widoczna na zdjęciach rtg, punkty, w których mierzona jest dawka wyznaczane są względem aplikatorów. W związku z tym rzeczywisty rozkład dawki jaką otrzymuje odbytnica jest nieznany. Stosując trójwymiarowy system do planowania leczenia i zdjęcia TK można przeanalizować rozkład dawki w wybranych narządach.

Naszym materiałem były zdjęcia TK oraz komputerowe plany leczenia dla 10 losowo wybranych pacjentek leczonych z powodu raka szyjki macicy. Na zdjęciach TK nie jest widoczna ściana. odbytnicy, dlatego do obliczania DWH wykorzystaliśmy istniejące kontury zewnętrzne odbytnicy oraz wygenerowane na podstawie matematycznego modelu tego narządu jego kontury wewnętrzne. Po przeanalizowaniu histogramów DVH i rożnych histogramów DWH w zależności od grubości ściany odbytnicy stwierdziliśmy, że dla potrzeb codziennej praktyki klinicznej lepiej jest oprzeć się na dawce z DVH w objętości 2 cm3 niż 5 cm3 jako parametru do oceny powikłań w postaci przetoki pochwowo-odbytniczej. Objętość 2 cm3 z DWH jest bliższe wartości dawki dla 2 cm3 z DVH niż analogiczne wartości dla objętości 5 cm3. W tym celu obliczono DVH i DWH, a następnie odczytano dawki dla objętości 2 i 5 cm3. Do policzenia histogramów wykorzystano kontury narządu na zdjęciach TK oraz program generujący wewnętrzną ścianę odbytnicy.

Get Citation
About this article
Title

4 Porównanie histogramów objętościowych odbytnicy i ściany odbytnicy u chorych na raka szyjki macicy otrzymujących dojamową brachyterapię

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 5, No 1 (2000)

Pages

9

Published online

2000-11-01

DOI

10.1016/S1507-1367(00)70322-1

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 2000;5(1):9.

Authors

A.M. Olszewska
A.E. Saarnak
R.W. de Boer
B.N.F.M. van Bunningen
M.J. Steggerda

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl