open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

78 Wpływ precyzji w wyznaczaniu GTV w planowaniu radioterapii na określenie prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia nowotworu i ryzyka wystąpienia przerzutów

Rafał Suwiński
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70077-5
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):141-142.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Objętość guza pierwotnego jest uznanym ilościowym wskaźnikiem prognostycznym dla prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia nowotworu w radioterapii (P) i dla ryzyka wystąpienia przerzutów. Większość opracowań klinicznych nie uwzględnia jednak tego wskaźnika, gdyż w rutynowym postępowaniu diagnostyczno – terapeutycznym rejestrowany zwykle jest stopień zawansowania klinicznego nowotworu wg TNM lub FIGO, a nie przestrzenne wymiary guza. W bieżącym opracowaniu wykazano, że objętość guza (której odpowiada obszar GTV-Gross Tumor Volume), może być rutynowo mierzona w oparciu o dane przesyłane z Pracowni Tomografii Komputerowej do Pracowni Planowania Leczenia. Metoda ta nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych i zabiera niewiele czasu, gdyż objętość można mierzyć przy okazji wyznaczania GTV. Przedstawiane dane dokumentują, że w grupie chorych z określonym stopniem zaawansowania klinicznego guza pierwotnego T (np. T3) istnieją ogromne (nawet 100-krotne) różnice w objętości guzów u poszczególnych chorych. Wstępne wyniki pracy wskazują też, że precyzja pomiarów objętości guzów w oparciu o dane z nowoczesnego systemu planowania leczenia jest w większości przypadków wystarczająca dla prawidłowej oceny P i R u poszczególnych chorych. Zdaniem autora, rutynowe pomiary objętości guza pierwotnego powinny być włączone do standardu diagnostycznego, niezależnie od oceny stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu wg TNM, czy też innych, arbitralnie przyjętych skal.

Abstract

Objętość guza pierwotnego jest uznanym ilościowym wskaźnikiem prognostycznym dla prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia nowotworu w radioterapii (P) i dla ryzyka wystąpienia przerzutów. Większość opracowań klinicznych nie uwzględnia jednak tego wskaźnika, gdyż w rutynowym postępowaniu diagnostyczno – terapeutycznym rejestrowany zwykle jest stopień zawansowania klinicznego nowotworu wg TNM lub FIGO, a nie przestrzenne wymiary guza. W bieżącym opracowaniu wykazano, że objętość guza (której odpowiada obszar GTV-Gross Tumor Volume), może być rutynowo mierzona w oparciu o dane przesyłane z Pracowni Tomografii Komputerowej do Pracowni Planowania Leczenia. Metoda ta nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych i zabiera niewiele czasu, gdyż objętość można mierzyć przy okazji wyznaczania GTV. Przedstawiane dane dokumentują, że w grupie chorych z określonym stopniem zaawansowania klinicznego guza pierwotnego T (np. T3) istnieją ogromne (nawet 100-krotne) różnice w objętości guzów u poszczególnych chorych. Wstępne wyniki pracy wskazują też, że precyzja pomiarów objętości guzów w oparciu o dane z nowoczesnego systemu planowania leczenia jest w większości przypadków wystarczająca dla prawidłowej oceny P i R u poszczególnych chorych. Zdaniem autora, rutynowe pomiary objętości guza pierwotnego powinny być włączone do standardu diagnostycznego, niezależnie od oceny stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu wg TNM, czy też innych, arbitralnie przyjętych skal.

Get Citation
About this article
Title

78 Wpływ precyzji w wyznaczaniu GTV w planowaniu radioterapii na określenie prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia nowotworu i ryzyka wystąpienia przerzutów

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

141-142

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70077-5

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):141-142.

Authors

Rafał Suwiński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl