open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

74 Ocena skuteczności leczenia przerzutów odległych u chorych na miejscowo wyleczonego raka szyjki macicy

J. Jakubowicz, K. Urbański, Z. Kojs, K. Karolewski
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70073-8
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):139.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Cel pracy

Ocena skuteczności leczenia przerzutów odległych u chorych na miejscowo wyleczonego raka szyjki macicy.

Metodyka

Retrospektywna analiza materiału obejmującego 113 chorych na miejscowo wyleczonego RSM, u których wystąpiły przerzuty odległe. Wszystkie chore badanej grupy były leczone w Krakowskim Oddziale Centrum Onkologii (COOK) w latach 1986–1992. Oceniono wpływ leczenia chirurgicznego na przeżycie chorych oraz efekt paliatywny tego leczenia.

Wyniki

Najczęstszą lokalizacją pierwszego lub pierwszych przerzutów były płuca (37 chorych), kości (26 chorych) i wątroba (20 chorych); ponadto stwierdzono przerzuty do mózgu (11 chorych), obwodowych węzłów chłonnych (11 chorych) i skóry (8 chorych). U [[mml:math altimg="si1.gif"]][[mml:mrow]][[mml:mstyle scriptlevel="1"]][[mml:mfrac bevelled="true"]][[mml:mn]]3[[/mml:mn]][[mml:mn]]4[[/mml:mn]][[/mml:mfrac]][[/mml:mstyle]][[/mml:mrow]][[/mml:math]] chorych stwierdzono przerzuty pojedyncze, u 1/4 mnogie. W ciągu pierwszego roku po leczeniu miejscowym, przerzuty odległe wystąpiły u 42,5% chorych, w ciągu 3 lat u ponad [[mml:math altimg="si1.gif"]][[mml:mrow]][[mml:mstyle scriptlevel="1"]][[mml:mfrac bevelled="true"]][[mml:mn]]3[[/mml:mn]][[mml:mn]]4[[/mml:mn]][[/mml:mfrac]][[/mml:mstyle]][[/mml:mrow]][[/mml:math]] chorych; średni czas wystąpienia przerzutów wynosił 23 miesiące. Spośród 113 chorych badanej grupy, leczenie przyczynowe przerzutów odległych podjęto jedynie u 48 tzn. 42,5% pacjentek; u 3 chorych zastosowano leczenie operacyjne (metastazektomia pojedynczych przerzutów do płuc), u 20 wyłącznie teleradioterapię, u kolejnych 20 wyłącznie chemioterapię, u 5 skojarzenie chemioradioterapii. Od momentu wystąpienia przerzutów odlegfych,odległych, 12 miesięcy przeżyło jedynie 15% chorych badanej grupy, a 24 miesiące 4% chorych.

Wnioski

 • 1.

  Zarówno telaradioterapia jak i chemioterapia oparta na cysplatynie z 5-fluorouracylem lub karboplatynie, nie miały statystycznie znamiennego wpływu na przeżycia chorych badanej grupy.

 • 2.

  Telaradioterapia jest skuteczną metodą łagodzenia dolegliwości u chorych z przerzutami RSM do kości, obwodowych węzłów chłonnych i skóry.

Abstract

Cel pracy

Ocena skuteczności leczenia przerzutów odległych u chorych na miejscowo wyleczonego raka szyjki macicy.

Metodyka

Retrospektywna analiza materiału obejmującego 113 chorych na miejscowo wyleczonego RSM, u których wystąpiły przerzuty odległe. Wszystkie chore badanej grupy były leczone w Krakowskim Oddziale Centrum Onkologii (COOK) w latach 1986–1992. Oceniono wpływ leczenia chirurgicznego na przeżycie chorych oraz efekt paliatywny tego leczenia.

Wyniki

Najczęstszą lokalizacją pierwszego lub pierwszych przerzutów były płuca (37 chorych), kości (26 chorych) i wątroba (20 chorych); ponadto stwierdzono przerzuty do mózgu (11 chorych), obwodowych węzłów chłonnych (11 chorych) i skóry (8 chorych). U [[mml:math altimg="si1.gif"]][[mml:mrow]][[mml:mstyle scriptlevel="1"]][[mml:mfrac bevelled="true"]][[mml:mn]]3[[/mml:mn]][[mml:mn]]4[[/mml:mn]][[/mml:mfrac]][[/mml:mstyle]][[/mml:mrow]][[/mml:math]] chorych stwierdzono przerzuty pojedyncze, u 1/4 mnogie. W ciągu pierwszego roku po leczeniu miejscowym, przerzuty odległe wystąpiły u 42,5% chorych, w ciągu 3 lat u ponad [[mml:math altimg="si1.gif"]][[mml:mrow]][[mml:mstyle scriptlevel="1"]][[mml:mfrac bevelled="true"]][[mml:mn]]3[[/mml:mn]][[mml:mn]]4[[/mml:mn]][[/mml:mfrac]][[/mml:mstyle]][[/mml:mrow]][[/mml:math]] chorych; średni czas wystąpienia przerzutów wynosił 23 miesiące. Spośród 113 chorych badanej grupy, leczenie przyczynowe przerzutów odległych podjęto jedynie u 48 tzn. 42,5% pacjentek; u 3 chorych zastosowano leczenie operacyjne (metastazektomia pojedynczych przerzutów do płuc), u 20 wyłącznie teleradioterapię, u kolejnych 20 wyłącznie chemioterapię, u 5 skojarzenie chemioradioterapii. Od momentu wystąpienia przerzutów odlegfych,odległych, 12 miesięcy przeżyło jedynie 15% chorych badanej grupy, a 24 miesiące 4% chorych.

Wnioski

 • 1.

  Zarówno telaradioterapia jak i chemioterapia oparta na cysplatynie z 5-fluorouracylem lub karboplatynie, nie miały statystycznie znamiennego wpływu na przeżycia chorych badanej grupy.

 • 2.

  Telaradioterapia jest skuteczną metodą łagodzenia dolegliwości u chorych z przerzutami RSM do kości, obwodowych węzłów chłonnych i skóry.

Get Citation
About this article
Title

74 Ocena skuteczności leczenia przerzutów odległych u chorych na miejscowo wyleczonego raka szyjki macicy

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

139

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70073-8

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):139.

Authors

J. Jakubowicz
K. Urbański
Z. Kojs
K. Karolewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl