open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

73 Struktura wiekowa, objawy oraz czynniki prognostyczne u młodych kobiet ( < 35 roku życia) z rozpoznaniem raka szyjki macicy na podstawie materiału z Oddz. Radioterapii Szpitala Morskiego w Gdyni w latach 1989–1998

K. Czyżewska, D. Filarska
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70072-6
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):138.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Przedstawiono analizę 32 kobiet poniżej 35 roku życia leczonych z powodu raka szyjki macicy w Oddz. Radioterapii Szpitala Morskiego w Gdyni w latach 1988–1998. Zaprezentowano strukturę wiekową pacjentek, objawy oraz wyniki leczenia.

Dokonano analizy wieloczynnikowej uwzględniając stopień zawansowania, typ histologiczny guza, czas trwania objawów choroby, płodność pacjentek, metody leczenia.

Analiza czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy u kobiet młodych dowodzi, że nie różnią się one zasadniczo od starszych pacjentek. Zwraca uwagę obecność przerzutów w węzłach chłonnych u wszystkich chorych leczonych operacyjnie metodą Wertheima. Może to sugerować bardziej agresywny przebieg choroby u młodych pacjentek.

Abstract

Przedstawiono analizę 32 kobiet poniżej 35 roku życia leczonych z powodu raka szyjki macicy w Oddz. Radioterapii Szpitala Morskiego w Gdyni w latach 1988–1998. Zaprezentowano strukturę wiekową pacjentek, objawy oraz wyniki leczenia.

Dokonano analizy wieloczynnikowej uwzględniając stopień zawansowania, typ histologiczny guza, czas trwania objawów choroby, płodność pacjentek, metody leczenia.

Analiza czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy u kobiet młodych dowodzi, że nie różnią się one zasadniczo od starszych pacjentek. Zwraca uwagę obecność przerzutów w węzłach chłonnych u wszystkich chorych leczonych operacyjnie metodą Wertheima. Może to sugerować bardziej agresywny przebieg choroby u młodych pacjentek.

Get Citation
About this article
Title

73 Struktura wiekowa, objawy oraz czynniki prognostyczne u młodych kobiet (<35 roku życia) z rozpoznaniem raka szyjki macicy na podstawie materiału z Oddz. Radioterapii Szpitala Morskiego w Gdyni w latach 1989–1998

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

138

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70072-6

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):138.

Authors

K. Czyżewska
D. Filarska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl