open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

72 Rakowiak wątroby leczony paliatywnie napromienianiem – opis przypadku

J. Skowronek, Z. Nyczak, M. Kubaszewska
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70071-4
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):138.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Radioterapia odgrywa istotną rolę w leczeniu naczyniaków wątroby. Jako leczenie nowotworów złośliwych umiejscowionych w wątrobie pozostaje rzadkością. W niektórych ośrodkach paliatywna radioterapia zmian przerzutowych w wątrobie jest tematem prób klinicznych.

O wiele częściej rozpatruje się i bada problem powikłań popromiennych wątroby po radioterapii górnego piętra jamy brzusznej. Przedstawiamy przypadek chorej z rakowiakiem wątroby, u której podjęto się paliatywnego napromieniania wątroby.

Materiał i metody

Chora lat 56 z rozpoznaniem rakowiaka wątroby po chemioterapii leczona byłą fotonami MV na okolicę wątroby z powodu utrzymujących się od ponad dwóch lat zmian nowotworowych. Dotychczasowym leczeniem cytostatykami (PDD, VP) uzyskano stabilizację procesu nowotworowego. Leczeniem objęto wątrobę wraz z węzłami chłonnymi wnęki. Pacjentka otrzymała 2800 cGy/T na okolice wątroby.

Wyniki

W kontrolnym badaniu TK wykonanym 3 miesiące po zakończeniu radioterapii stwierdzono remisję większości zmian nowotworowych w wątrobie. W kolejnym badaniu wykonanym po 6 miesiącach stwierdzono ponowny wzrost ognisk nowotworu w wątrobie. Chora przeżyła 13 miesięcy od zakończenia radioterapii. Przez cały okres obserwacji zgłaszała liczne dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Wnioski

Wskazania do radioterapii zmian nowotworowych w wątrobie pozostają kontrowersyjne w nielicznych przypadkach, po wyczerpaniu innych metod leczenia, radioterapię wątroby można zastosować w izolowanych ogniskach nowotworowych.

Abstract

Wstęp

Radioterapia odgrywa istotną rolę w leczeniu naczyniaków wątroby. Jako leczenie nowotworów złośliwych umiejscowionych w wątrobie pozostaje rzadkością. W niektórych ośrodkach paliatywna radioterapia zmian przerzutowych w wątrobie jest tematem prób klinicznych.

O wiele częściej rozpatruje się i bada problem powikłań popromiennych wątroby po radioterapii górnego piętra jamy brzusznej. Przedstawiamy przypadek chorej z rakowiakiem wątroby, u której podjęto się paliatywnego napromieniania wątroby.

Materiał i metody

Chora lat 56 z rozpoznaniem rakowiaka wątroby po chemioterapii leczona byłą fotonami MV na okolicę wątroby z powodu utrzymujących się od ponad dwóch lat zmian nowotworowych. Dotychczasowym leczeniem cytostatykami (PDD, VP) uzyskano stabilizację procesu nowotworowego. Leczeniem objęto wątrobę wraz z węzłami chłonnymi wnęki. Pacjentka otrzymała 2800 cGy/T na okolice wątroby.

Wyniki

W kontrolnym badaniu TK wykonanym 3 miesiące po zakończeniu radioterapii stwierdzono remisję większości zmian nowotworowych w wątrobie. W kolejnym badaniu wykonanym po 6 miesiącach stwierdzono ponowny wzrost ognisk nowotworu w wątrobie. Chora przeżyła 13 miesięcy od zakończenia radioterapii. Przez cały okres obserwacji zgłaszała liczne dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Wnioski

Wskazania do radioterapii zmian nowotworowych w wątrobie pozostają kontrowersyjne w nielicznych przypadkach, po wyczerpaniu innych metod leczenia, radioterapię wątroby można zastosować w izolowanych ogniskach nowotworowych.

Get Citation
About this article
Title

72 Rakowiak wątroby leczony paliatywnie napromienianiem – opis przypadku

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

138

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70071-4

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):138.

Authors

J. Skowronek
Z. Nyczak
M. Kubaszewska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl