open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

71 Zasady leczenia napromienianiem chorych na czerniaka złośliwego na przykładzie chorych leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii

J. Skowronek, K. Adamska, E. Nowakowska, D. Jaraszyk, M. Kubaszewska, A. O'Shea
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70070-2
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):137.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Czerniak złośliwy był uważany przez wiele lat na nowotwór promieniooporny. Liczne badania nad radiobiologią czerniaka oraz stwierdzona różnorodność morfologiczna tego nowotworu spowodowały zmianę tej opinii. Przedstawiono wybrane wyniki leczenia czerniaka napromienianiem uzyskiwane przez różnych autorów oraz wyniki własne. Omówiono zasady leczenia czerniaka napromienianiem.

Materiał i metody

Przedstawiono wyniki leczenia napromienianiem 57 chorych z czerniakiem złośliwym skóry leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach 1970–1003. Omówiono dane kliniczne histopatologiczne i wyniki przeżyć 5 letnich.

Wyniki: Pomimo dużego zaawansowania i leczenia często z założeniem paliatywnym uzyskano 40,4% 5-letnich przeżyć. Uzyskanie remisji całkowitej zmian leczonych napromienianiem pozwoliło na wzrost odsetka przeżyć 5 letnich.

Wnioski

 • 1.

  Paliatywna radioterapia umożliwia przeżycie 5-letnie części chorych.

 • 2.

  Nie ma wskazań do uznania czerniaka złośliwego jako nowotwór promieniooporny.

Abstract

Wstęp

Czerniak złośliwy był uważany przez wiele lat na nowotwór promieniooporny. Liczne badania nad radiobiologią czerniaka oraz stwierdzona różnorodność morfologiczna tego nowotworu spowodowały zmianę tej opinii. Przedstawiono wybrane wyniki leczenia czerniaka napromienianiem uzyskiwane przez różnych autorów oraz wyniki własne. Omówiono zasady leczenia czerniaka napromienianiem.

Materiał i metody

Przedstawiono wyniki leczenia napromienianiem 57 chorych z czerniakiem złośliwym skóry leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w latach 1970–1003. Omówiono dane kliniczne histopatologiczne i wyniki przeżyć 5 letnich.

Wyniki: Pomimo dużego zaawansowania i leczenia często z założeniem paliatywnym uzyskano 40,4% 5-letnich przeżyć. Uzyskanie remisji całkowitej zmian leczonych napromienianiem pozwoliło na wzrost odsetka przeżyć 5 letnich.

Wnioski

 • 1.

  Paliatywna radioterapia umożliwia przeżycie 5-letnie części chorych.

 • 2.

  Nie ma wskazań do uznania czerniaka złośliwego jako nowotwór promieniooporny.

Get Citation
About this article
Title

71 Zasady leczenia napromienianiem chorych na czerniaka złośliwego na przykładzie chorych leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

137

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70070-2

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):137.

Authors

J. Skowronek
K. Adamska
E. Nowakowska
D. Jaraszyk
M. Kubaszewska
A. O'Shea

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl