open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

70 Wyniki leczenia chorych na raka sutka w stadium rozsiewu w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii

J. Skowronek, K. Adamska, G. Bąk, D. Jezierska, E. Nowakowska, A. O'Shea, M. Kubaszewska
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70069-6
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):137.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Leczenie chorych na raka sutka w stadium rozsiewu (M1) ma charakter paliatywny. Metody leczenia obejmują radioterapię, chemioterapię, hormonoterapię w monoterapii lub jako leczenie skojarzone. Wyniki leczenia są najczęściej złe. Przedstawiamy wyniki leczenia chorych na raka sutka w stadium rozsiewu leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Materiał i metody

95 chorych na raka sutka w stadium M1 leczono w latach 1983–1987 w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Wiek chorych wahał się od 29 do 74 lat, średnio 51,5 lat. W grupie 65 chorych pierwszym umiejscowieniem przerzutów był kościec, w dalszej kolejności płuca i wątroba. Większość chorych leczona była cytostatykami lub hormonami, u części zastosowano paliatywną radioterapię. Wyniki leczenia opracowano na podstawie historii chorób i przeprowadzonej katamnezie. Grupę badaną poddano 5-letniej obserwacji.

Wyniki

8 chorych (8,4%) przeżyło 5 lat od momentu rozpoczęcia leczenia zmian przerzutowych. Średni okres przeżycia w całej grupie wyniósł 13,5 miesiąca.

Wnioski

Pomimo złego rokowania leczeniem systemowym udaje się przedłużyć życie części chorych na raka sutka, u których wystąpiły przerzuty odległe.

Abstract

Wstęp

Leczenie chorych na raka sutka w stadium rozsiewu (M1) ma charakter paliatywny. Metody leczenia obejmują radioterapię, chemioterapię, hormonoterapię w monoterapii lub jako leczenie skojarzone. Wyniki leczenia są najczęściej złe. Przedstawiamy wyniki leczenia chorych na raka sutka w stadium rozsiewu leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Materiał i metody

95 chorych na raka sutka w stadium M1 leczono w latach 1983–1987 w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Wiek chorych wahał się od 29 do 74 lat, średnio 51,5 lat. W grupie 65 chorych pierwszym umiejscowieniem przerzutów był kościec, w dalszej kolejności płuca i wątroba. Większość chorych leczona była cytostatykami lub hormonami, u części zastosowano paliatywną radioterapię. Wyniki leczenia opracowano na podstawie historii chorób i przeprowadzonej katamnezie. Grupę badaną poddano 5-letniej obserwacji.

Wyniki

8 chorych (8,4%) przeżyło 5 lat od momentu rozpoczęcia leczenia zmian przerzutowych. Średni okres przeżycia w całej grupie wyniósł 13,5 miesiąca.

Wnioski

Pomimo złego rokowania leczeniem systemowym udaje się przedłużyć życie części chorych na raka sutka, u których wystąpiły przerzuty odległe.

Get Citation
About this article
Title

70 Wyniki leczenia chorych na raka sutka w stadium rozsiewu w materiale Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

137

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70069-6

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):137.

Authors

J. Skowronek
K. Adamska
G. Bąk
D. Jezierska
E. Nowakowska
A. O'Shea
M. Kubaszewska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl