open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

66 Doświadczenia Oddziału Radioterapii II D.C.O. w leczeniu skojarzonym złośliwych glejaków mózgu

- Włodarska-Polińska, M. Jagas
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70065-9
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):134-135.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Celem pracy była retrospektywna ocena wyniku skojarzonego leczenia 30 chorych na glejaki złośliwe mózgu, hospitalizowanych w Oddziale Radioterapii II D. C. O. O.we Wrocławiu w latach 1990–1996.

Najwięcej zachorowań stwierdzono w grupie wiekowej 45–55 lat. Czas trwania objawów do chwili przeprowadzenia zabiegu operacyjnego wahał się od 2 tygodni do 8 lat (średnio 3,9 miesiąca) Nadnamiotowa lokalizacja guzów u większości chorych dawała zespół objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Radioterapię pooperacyjną przeprowadzono promieniami Co 60. U 21 chorych było to leczenie z założeniem radykalnym, a u 9 z założeniem paliatywnym.

Wśród chorych leczonych radykalnie uzyskano 6% przeżyć pięcioletnich, co jest zgodne z doniesieniami publikowanymi w piśmiennictwie.

Abstract

Celem pracy była retrospektywna ocena wyniku skojarzonego leczenia 30 chorych na glejaki złośliwe mózgu, hospitalizowanych w Oddziale Radioterapii II D. C. O. O.we Wrocławiu w latach 1990–1996.

Najwięcej zachorowań stwierdzono w grupie wiekowej 45–55 lat. Czas trwania objawów do chwili przeprowadzenia zabiegu operacyjnego wahał się od 2 tygodni do 8 lat (średnio 3,9 miesiąca) Nadnamiotowa lokalizacja guzów u większości chorych dawała zespół objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Radioterapię pooperacyjną przeprowadzono promieniami Co 60. U 21 chorych było to leczenie z założeniem radykalnym, a u 9 z założeniem paliatywnym.

Wśród chorych leczonych radykalnie uzyskano 6% przeżyć pięcioletnich, co jest zgodne z doniesieniami publikowanymi w piśmiennictwie.

Get Citation
About this article
Title

66 Doświadczenia Oddziału Radioterapii II D.C.O. w leczeniu skojarzonym złośliwych glejaków mózgu

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

134-135

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70065-9

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):134-135.

Authors

- Włodarska-Polińska
M. Jagas

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl