open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

65 Pooperacyjna brachyterapia dopochwowa u kobiet z rakiem błony śluzowej macicy

K. Bratos, E. Cikowska-Woźniak, A. Roszak, R. Niecewicz
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70064-7
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):133-134.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Przeanalizowano 3 metody brachyterapii dopochwowej, stosowane w naszym Centrum w poszczególnych latach. W latach 1953–1986 używano radu 226, od 1986 roku rozpoczęto stosowanie metod after-loading HDR z irydem 192 zastąpiła dwie poprzednie. Autorzy dokonali wstępnego porównania wyników leczenia oraz ilości i ciężkości powikłań pooperacyjnej brachyterapii stosowanej u kobiet z rakiem błony śluzowej macicy.

Materiał i metoda

Analizą objęto 240 kobiet w wieku 32–78 lat, które z powodu raka błony śluzowej macicy poddano zabiegowi całkowitego wycięcia macicy poddano zabiegowi całkowitego wycięcia macicy z przydatkami drogą brzuszną, uzupełnionemu radioterapią.[[tgroup cols="4"]][[colspec colname="col1"/]][[colspec colname="col2"/]][[colspec colname="col3"/]][[colspec colname="col4"/]][[tbody]][[row]][[entry align="left"]]Charakterystyka grup[[/entry]][[entry align="left"]]Rad 226[[/entry]][[entry align="left"]]Cez 137[[/entry]][[entry align="left"]]Iryd 192[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]liczba chorych[[/entry]][[entry align="left"]]71[[/entry]][[entry align="left"]]92[[/entry]][[entry align="left"]]77[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]w stopniu I[[/entry]][[entry align="left"]]56[[/entry]][[entry align="left"]]74[[/entry]][[entry align="left"]]58[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]zaawansowania II[[/entry]][[entry align="left"]]13[[/entry]][[entry align="left"]]12[[/entry]][[entry align="left"]]15[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]klinicznego III[[/entry]][[entry align="left"]]2[[/entry]][[entry align="left"]]6[[/entry]][[entry align="left"]]3[[/entry]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Schemat leczenia[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Brachyterapia[[/entry]][[entry align="left"]]2 kroki z 15 Mg Ra[[/entry]][[entry namest="col3" nameend="col4" align="left"]]aplikator w kształcie walca[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Dawka[[/entry]][[entry align="left"]]55Gy[[/entry]][[entry align="left"]]50Gy[[/entry]][[entry align="left"]]18 Gy[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]ilość serii[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]czas leczenia[[/entry]][[entry align="left"]]115 godzin[[/entry]][[entry/]][[entry align="left"]]ok. 48 godzin ok. 10 minut[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]teleterapia[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]czas[[/entry]][[entry align="left"]]3–4 tygodnie po brachyterapii[[/entry]][[entry namest="col3" nameend="col4" align="left"]]w trakcie brachyterapii[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]dawka[[/entry]][[entry align="left"]]40 Gy[[/entry]][[entry align="left"]]40 Gy[[/entry]][[entry align="left"]]40–50Gy[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]dawka frakcyjna[[/entry]][[entry align="left"]]2Gy[[/entry]][[entry align="left"]]5Gy[[/entry]][[entry align="left"]]2Gy[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Czas obserwacji[[/entry]][[entry align="left"]]5 lat[[/entry]][[entry align="left"]]5 lat[[/entry]][[entry align="left"]]21ata[[/entry]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry align="left"]]24–36 miesięcy[[/entry]][[/row]][[/tbody]][[/tgroup]][[tgroup cols="5"]][[colspec colname="col1"/]][[colspec colname="col2"/]][[colspec colname="col3"/]][[colspec colname="col4"/]][[colspec colname="col5"/]][[tbody]][[row]][[entry align="left"]]Wyniki i ich omówienie[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]przeżycia 5-letnie[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Odczyny popromienne[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]wg skali EORTC/RTOG st. I i II[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry morerows="1" align="left"]]wczesne[[/entry]][[entry align="left"]]pęcherz moczowy[[/entry]][[entry align="left"]]10–14%[[/entry]][[entry align="left"]]15–16%[[/entry]][[entry align="left"]]9–13%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]odbytnica[[/entry]][[entry align="left"]]2[[/entry]][[entry align="left"]]0[[/entry]][[entry align="left"]]29–41[[/entry]][[/row]][[row]][[entry morerows="1" align="left"]]późne[[/entry]][[entry align="left"]]pęcherz moczowy[[/entry]][[entry align="left"]]5–7%[[/entry]][[entry align="left"]]7–8%[[/entry]][[entry align="left"]]7–10%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]odbytnica[[/entry]][[entry align="left"]]12–17%[[/entry]][[entry align="left"]]7–8%[[/entry]][[entry align="left"]]18–25%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry namest="col1" nameend="col5" align="left"]]Nie stwierdzono powikłań w stopniu III i IV, zarówno wczesnych jak i późnych.[[/entry]][[/row]][[/tbody]][[/tgroup]]

Wnioski

 • 1.

  Wyniki leczenia wszystkimi trzema metodami są porównywalne.

 • 2.

  Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem ilości i ciężkości powikłań popromiennych pomiędzy metodami z zastosowaniem Radu 226 oraz Cezu 137, większa ilość odczynów ze strony odbytnicy przy stosowaniu Irydu 192 może wiązać się z większą mocą dawki, jak i równoczesnym przeprowadzeniem obu części leczenia.

 • 3.

  Wyższość przedstawionych metod after-loading polega na krótszym czasie leczenia (unieruchomienia) szczególnie w przypadku HDR oraz niewielkim stopniu narażenia personelu.

Abstract

Wstęp

Przeanalizowano 3 metody brachyterapii dopochwowej, stosowane w naszym Centrum w poszczególnych latach. W latach 1953–1986 używano radu 226, od 1986 roku rozpoczęto stosowanie metod after-loading HDR z irydem 192 zastąpiła dwie poprzednie. Autorzy dokonali wstępnego porównania wyników leczenia oraz ilości i ciężkości powikłań pooperacyjnej brachyterapii stosowanej u kobiet z rakiem błony śluzowej macicy.

Materiał i metoda

Analizą objęto 240 kobiet w wieku 32–78 lat, które z powodu raka błony śluzowej macicy poddano zabiegowi całkowitego wycięcia macicy poddano zabiegowi całkowitego wycięcia macicy z przydatkami drogą brzuszną, uzupełnionemu radioterapią.[[tgroup cols="4"]][[colspec colname="col1"/]][[colspec colname="col2"/]][[colspec colname="col3"/]][[colspec colname="col4"/]][[tbody]][[row]][[entry align="left"]]Charakterystyka grup[[/entry]][[entry align="left"]]Rad 226[[/entry]][[entry align="left"]]Cez 137[[/entry]][[entry align="left"]]Iryd 192[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]liczba chorych[[/entry]][[entry align="left"]]71[[/entry]][[entry align="left"]]92[[/entry]][[entry align="left"]]77[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]w stopniu I[[/entry]][[entry align="left"]]56[[/entry]][[entry align="left"]]74[[/entry]][[entry align="left"]]58[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]zaawansowania II[[/entry]][[entry align="left"]]13[[/entry]][[entry align="left"]]12[[/entry]][[entry align="left"]]15[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]klinicznego III[[/entry]][[entry align="left"]]2[[/entry]][[entry align="left"]]6[[/entry]][[entry align="left"]]3[[/entry]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Schemat leczenia[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Brachyterapia[[/entry]][[entry align="left"]]2 kroki z 15 Mg Ra[[/entry]][[entry namest="col3" nameend="col4" align="left"]]aplikator w kształcie walca[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Dawka[[/entry]][[entry align="left"]]55Gy[[/entry]][[entry align="left"]]50Gy[[/entry]][[entry align="left"]]18 Gy[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]ilość serii[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]czas leczenia[[/entry]][[entry align="left"]]115 godzin[[/entry]][[entry/]][[entry align="left"]]ok. 48 godzin ok. 10 minut[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]teleterapia[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]czas[[/entry]][[entry align="left"]]3–4 tygodnie po brachyterapii[[/entry]][[entry namest="col3" nameend="col4" align="left"]]w trakcie brachyterapii[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]dawka[[/entry]][[entry align="left"]]40 Gy[[/entry]][[entry align="left"]]40 Gy[[/entry]][[entry align="left"]]40–50Gy[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]dawka frakcyjna[[/entry]][[entry align="left"]]2Gy[[/entry]][[entry align="left"]]5Gy[[/entry]][[entry align="left"]]2Gy[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Czas obserwacji[[/entry]][[entry align="left"]]5 lat[[/entry]][[entry align="left"]]5 lat[[/entry]][[entry align="left"]]21ata[[/entry]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry align="left"]]24–36 miesięcy[[/entry]][[/row]][[/tbody]][[/tgroup]][[tgroup cols="5"]][[colspec colname="col1"/]][[colspec colname="col2"/]][[colspec colname="col3"/]][[colspec colname="col4"/]][[colspec colname="col5"/]][[tbody]][[row]][[entry align="left"]]Wyniki i ich omówienie[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]przeżycia 5-letnie[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]Odczyny popromienne[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]wg skali EORTC/RTOG st. I i II[[/entry]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[entry/]][[/row]][[row]][[entry morerows="1" align="left"]]wczesne[[/entry]][[entry align="left"]]pęcherz moczowy[[/entry]][[entry align="left"]]10–14%[[/entry]][[entry align="left"]]15–16%[[/entry]][[entry align="left"]]9–13%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]odbytnica[[/entry]][[entry align="left"]]2[[/entry]][[entry align="left"]]0[[/entry]][[entry align="left"]]29–41[[/entry]][[/row]][[row]][[entry morerows="1" align="left"]]późne[[/entry]][[entry align="left"]]pęcherz moczowy[[/entry]][[entry align="left"]]5–7%[[/entry]][[entry align="left"]]7–8%[[/entry]][[entry align="left"]]7–10%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]odbytnica[[/entry]][[entry align="left"]]12–17%[[/entry]][[entry align="left"]]7–8%[[/entry]][[entry align="left"]]18–25%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry namest="col1" nameend="col5" align="left"]]Nie stwierdzono powikłań w stopniu III i IV, zarówno wczesnych jak i późnych.[[/entry]][[/row]][[/tbody]][[/tgroup]]

Wnioski

 • 1.

  Wyniki leczenia wszystkimi trzema metodami są porównywalne.

 • 2.

  Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem ilości i ciężkości powikłań popromiennych pomiędzy metodami z zastosowaniem Radu 226 oraz Cezu 137, większa ilość odczynów ze strony odbytnicy przy stosowaniu Irydu 192 może wiązać się z większą mocą dawki, jak i równoczesnym przeprowadzeniem obu części leczenia.

 • 3.

  Wyższość przedstawionych metod after-loading polega na krótszym czasie leczenia (unieruchomienia) szczególnie w przypadku HDR oraz niewielkim stopniu narażenia personelu.

Get Citation
About this article
Title

65 Pooperacyjna brachyterapia dopochwowa u kobiet z rakiem błony śluzowej macicy

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

133-134

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70064-7

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):133-134.

Authors

K. Bratos
E. Cikowska-Woźniak
A. Roszak
R. Niecewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl