open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

63 Napromienianie przedoperacyjne u chorych na raka dolnej części odbytnicy

K. Bujko, M.P. Nowacki, R. Sopyło, J. Olędzik, M. Bednarczyk, J. Skoczylas
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70062-3
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):132.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Od marca 1996 do czerwca 1998, u 47 chorych na raka dolnej części odbytnicy (dolna granica guza do 6 cm od brzegu odbytu) zastosowano napromienianie przedoperacyjne dawką 25 Gy we frakcjach po 5 Gy podaną w czasie tygodnia. Operację wykonano 1–7 dni po zakończeniu radioterapii. Odsetek ostrych powikłań popromiennych i ich nasilanie było umiarkowane. Niską resekcję przednią wykonano u 24 (51%) chorych, amputację odbytnicy sposobem brzuszno-kroczowym u 19 (40%), operację Hartmannu u 2 (4%) i (74%) chorych w podgrupie, w której nowotwór nie naciekał zwieraczy. Usuwano całe mezorektum. Margines pomiędzy dolnym brzegiem makroskopowo widocznego guza, a cięciem chirurgicznym jelita wynosił od 0,1 cm do 3 cm, mediana 0,8 cm (nie uwzględniono krążków ze staplera).

Wszyscy chorzy przeżyli operację 30-dniowy okres pooperacyjny. Odsetek powikłań pooperacyjnych nie odbiegał znacząco od obserwowanych po porównywalnych operacjach u chorych nienapromienianych. Uzupełniającą chemioterapię otrzymało 20 chorych (43%). Okres obserwacji wynosi od 7 miesięcy do 30 miesięcy, mediana 15 miesięcy. Wznowę miejscową obserwowano w dwóch przypadkach (8%); późne powikłania popromienne pod postacią bólów w okolicy krzyżowej u dwóch chorych (8%).

Wczesne wyniki sugerują wysoką miejscową skuteczność leczenia przy stosunkowo niewielkim odsetku powikłań i znacznym odsetku chorych z zachowanymi zwieraczami.

Abstract

Od marca 1996 do czerwca 1998, u 47 chorych na raka dolnej części odbytnicy (dolna granica guza do 6 cm od brzegu odbytu) zastosowano napromienianie przedoperacyjne dawką 25 Gy we frakcjach po 5 Gy podaną w czasie tygodnia. Operację wykonano 1–7 dni po zakończeniu radioterapii. Odsetek ostrych powikłań popromiennych i ich nasilanie było umiarkowane. Niską resekcję przednią wykonano u 24 (51%) chorych, amputację odbytnicy sposobem brzuszno-kroczowym u 19 (40%), operację Hartmannu u 2 (4%) i (74%) chorych w podgrupie, w której nowotwór nie naciekał zwieraczy. Usuwano całe mezorektum. Margines pomiędzy dolnym brzegiem makroskopowo widocznego guza, a cięciem chirurgicznym jelita wynosił od 0,1 cm do 3 cm, mediana 0,8 cm (nie uwzględniono krążków ze staplera).

Wszyscy chorzy przeżyli operację 30-dniowy okres pooperacyjny. Odsetek powikłań pooperacyjnych nie odbiegał znacząco od obserwowanych po porównywalnych operacjach u chorych nienapromienianych. Uzupełniającą chemioterapię otrzymało 20 chorych (43%). Okres obserwacji wynosi od 7 miesięcy do 30 miesięcy, mediana 15 miesięcy. Wznowę miejscową obserwowano w dwóch przypadkach (8%); późne powikłania popromienne pod postacią bólów w okolicy krzyżowej u dwóch chorych (8%).

Wczesne wyniki sugerują wysoką miejscową skuteczność leczenia przy stosunkowo niewielkim odsetku powikłań i znacznym odsetku chorych z zachowanymi zwieraczami.

Get Citation
About this article
Title

63 Napromienianie przedoperacyjne u chorych na raka dolnej części odbytnicy

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

132

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70062-3

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):132.

Authors

K. Bujko
M.P. Nowacki
R. Sopyło
J. Olędzik
M. Bednarczyk
J. Skoczylas

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl