open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

62 Skuteczność miejscowa przedoperacyjnej i pooperacyjnej radioterapii raka odbytnicy w odniesieniu do całkowitej dawki promieniowania i czasu leczenia promieniami

R. Suwiński, J.M.G. Taylor, H.R. Withers
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70061-1
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):131-132.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Ocena skuteczności miejscowej przedoperacyjnej i pooperacyjnej radioterapii raka odbytnicy jest przedmiotem kontrowersji. Brak jest kontrolowanych badań klinicznych pozwalających w bezpośredni sposób porównać skuteczność miejscową obu tyehtych metod leczenia. W bieżącej pracy porównano skuteczność miejscową radioterapii przedoperacyjnej i pooperacyjnej w sposób pośredni, a w oparciu o statyczną analizę 51 zbiorów danych z piśmiennictwa.

Materiał i metoda

W celu uzyskania możliwie najbardziej jednorodnego materiału pod względem klinicznym i metodycznym do analizy nie włączono opracowań, których obok radioterapii stosowano chemioterapię uzupełniającą. W oparciu o dane z piśmiennictwa wyznaczono wskaźniki zmniejszania ryzyka występowania wznów lokoregionalnych i analizowano zależność pomiędzy tym parametrem a stosowaną dawką promieniowania, czasem leczenie promieniami i typem radioterapii (przedoperacyjna lub pooperacyjna).

Wyniki

Wyniki analizy wskazują że dla zrównoważenia niekorzystnego skutku repopulacji komórek nowotworowych w trakcie cztero- do sześciotygodniowej przerwy pomiędzy leczeniem chirurgicznym a radioterapią pooperacyjną wymagane jest (w porównaniu z terapią przedoperacyjną) podniesienie całkowitej dawki promieniowania o około 8 Gy, to jest o około 0,2–0,3 Gy na każdy dzień przerwy. Dla zrównoważenia niekorzystnego skutku repopulacji komórek nowotworowych w trakcie przedlub pooperacyjnego leczenia promieniami wymagana jest dawka około 0,5 Gy/na dzień.

Wnioski

Komórki nowotworowe raka odbytnicy cechuje szybkie tempo repopulacji. Klinicznym odzwierciedleniem tego zjawiska jest większa skuteczność miejscowa radioterapii przedoperacyjnej w porównaniu do radioterapii pooperacyjnej. Wydłużenie całkowitego czasu uzupełniającej radioterapii raka odbytnicy wiąże się z pogorszeniem skuteczności miejscowej leczenia.

Abstract

Wstęp

Ocena skuteczności miejscowej przedoperacyjnej i pooperacyjnej radioterapii raka odbytnicy jest przedmiotem kontrowersji. Brak jest kontrolowanych badań klinicznych pozwalających w bezpośredni sposób porównać skuteczność miejscową obu tyehtych metod leczenia. W bieżącej pracy porównano skuteczność miejscową radioterapii przedoperacyjnej i pooperacyjnej w sposób pośredni, a w oparciu o statyczną analizę 51 zbiorów danych z piśmiennictwa.

Materiał i metoda

W celu uzyskania możliwie najbardziej jednorodnego materiału pod względem klinicznym i metodycznym do analizy nie włączono opracowań, których obok radioterapii stosowano chemioterapię uzupełniającą. W oparciu o dane z piśmiennictwa wyznaczono wskaźniki zmniejszania ryzyka występowania wznów lokoregionalnych i analizowano zależność pomiędzy tym parametrem a stosowaną dawką promieniowania, czasem leczenie promieniami i typem radioterapii (przedoperacyjna lub pooperacyjna).

Wyniki

Wyniki analizy wskazują że dla zrównoważenia niekorzystnego skutku repopulacji komórek nowotworowych w trakcie cztero- do sześciotygodniowej przerwy pomiędzy leczeniem chirurgicznym a radioterapią pooperacyjną wymagane jest (w porównaniu z terapią przedoperacyjną) podniesienie całkowitej dawki promieniowania o około 8 Gy, to jest o około 0,2–0,3 Gy na każdy dzień przerwy. Dla zrównoważenia niekorzystnego skutku repopulacji komórek nowotworowych w trakcie przedlub pooperacyjnego leczenia promieniami wymagana jest dawka około 0,5 Gy/na dzień.

Wnioski

Komórki nowotworowe raka odbytnicy cechuje szybkie tempo repopulacji. Klinicznym odzwierciedleniem tego zjawiska jest większa skuteczność miejscowa radioterapii przedoperacyjnej w porównaniu do radioterapii pooperacyjnej. Wydłużenie całkowitego czasu uzupełniającej radioterapii raka odbytnicy wiąże się z pogorszeniem skuteczności miejscowej leczenia.

Get Citation
About this article
Title

62 Skuteczność miejscowa przedoperacyjnej i pooperacyjnej radioterapii raka odbytnicy w odniesieniu do całkowitej dawki promieniowania i czasu leczenia promieniami

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

131-132

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70061-1

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):131-132.

Authors

R. Suwiński
J.M.G. Taylor
H.R. Withers

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl