open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

61 Planowanie leczenia raka piersi po tumorektomi z wykorzystaniem przystawki tomograficznej symulatora Ximatron

E. Bryski, J. Lesiak, B. Sas-Korczyńska, S. Korzeniowski
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70060-X
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):131.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Uzyskanie przekrojów tomograficznych klatki piersiowej napromienianych chorych z rakiem piersi jest bardzo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Przyczyną są: specyficzne ułożenie pacjentki oraz zbyt mała standardowa średnica otworu gantry w klasycznym aparacie tomograficznym. Przekroje te można obecnie otrzymać za pomocą nowoczesnych stymulatorów wyposażonych w przystawki tomograficzne. Obrazy poprzecznych przekrojów pacjentki przesyłane są siecią komputerową do systemu planowania leczenia.

Przedstawiono przykład sposobu unieruchomienia pacjentki podczas symulacji i napromieniania, obrazy tomograficzne uzyskane z wykorzystaniem przystawki tomograficznej symulatora Ximatron oraz przykład komputerowego planu 3D (CADPLN) leczenie raka piersi.

Abstract

Uzyskanie przekrojów tomograficznych klatki piersiowej napromienianych chorych z rakiem piersi jest bardzo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Przyczyną są: specyficzne ułożenie pacjentki oraz zbyt mała standardowa średnica otworu gantry w klasycznym aparacie tomograficznym. Przekroje te można obecnie otrzymać za pomocą nowoczesnych stymulatorów wyposażonych w przystawki tomograficzne. Obrazy poprzecznych przekrojów pacjentki przesyłane są siecią komputerową do systemu planowania leczenia.

Przedstawiono przykład sposobu unieruchomienia pacjentki podczas symulacji i napromieniania, obrazy tomograficzne uzyskane z wykorzystaniem przystawki tomograficznej symulatora Ximatron oraz przykład komputerowego planu 3D (CADPLN) leczenie raka piersi.

Get Citation
About this article
Title

61 Planowanie leczenia raka piersi po tumorektomi z wykorzystaniem przystawki tomograficznej symulatora Ximatron

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

131

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70060-X

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):131.

Authors

E. Bryski
J. Lesiak
B. Sas-Korczyńska
S. Korzeniowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl