open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

58 Porównanie zamierzonych współczynników TAR i SAR dla źródła 60Co – Theratron 780 z danymi literaturowymi

J. Kierzkowski, T. Piotrowski, J. Malicki
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70057-X
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):129-130.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wprowadzenie

Współczynnik TAR i SAR pozwalają na obliczenie dawek dla pól nieregularnych lub zawierających osłony poprzez podzielenie ich na wiele pól i policzenie wkładu do całkowitej dawki.

Metoda

Pomiarów na Theratronie 780E dokonano za pomocą fantomu wodnego PTW z oprogramowaniem Mephysto. Pomiary rozpoczęto od najmniejszego pola 5×5 cm i od powierzchni wody. Komora jonizacyjna typu 2271 (0,6 mm) była połączona z dawkomierzem firmy Nuclear Enterprise. Pomiary w wodzie zakończono na największym polu 35×35 cm. Głębokość maksymalna 30 cm. Następnie dokonano w tych samych warunkach pomiarów w powietrzu. Zachowano tę samą geometrię pomiarów. Pomiarów dokonano z nasadką build up, aby zachować równowagę elektronową.

Wyniki

Zamierzone współczynniki TAR i SAR dla źródła 60Co porównano z danymi literaturowymi. Dla małych pól, do 10 cm i na głębokości 0,5 cm uzyskano zgodność w granicach 1%. Dla pól większych różnice wzrosły do 3%. Wraz ze wzrostem głębokości pomiaru zgodność malała. Przy dużych głębokościach, powyżej 15 cm rozbieżności w wynikach osiągnęły 40°f. Uzyskane dawki dla tej samej głębokości i pól od pola zerowego do pola 35×35 cm zachowują charakterystykę zgodną z danymi literaturowymi.

Wnioski

Wykonane pomiary były zgodne z literaturowymi. Krzywe opisujące zależność TAR i SAR od wielkości pola, osiągają dla dużych pól charakterystyczne plateau. Z analizy wyników wynika, że coraz bardziej uwidaczniają się różnice dla większych głębokości. Okazało się, że zbliżając się z komorą jonizacyjną do dna fantomu, coraz więcej promieniowania rozproszonego od jego dna i stołu terapeutycznego docierało do dozymetru. Dane literaturowe nie uwzględniają tych przyczynków. Promieniowanie pochodzące od stołu powinno być uwzględnione, gdyż w praktyce medycznej pacjent leży na stole terapeutycznym.

Abstract

Wprowadzenie

Współczynnik TAR i SAR pozwalają na obliczenie dawek dla pól nieregularnych lub zawierających osłony poprzez podzielenie ich na wiele pól i policzenie wkładu do całkowitej dawki.

Metoda

Pomiarów na Theratronie 780E dokonano za pomocą fantomu wodnego PTW z oprogramowaniem Mephysto. Pomiary rozpoczęto od najmniejszego pola 5×5 cm i od powierzchni wody. Komora jonizacyjna typu 2271 (0,6 mm) była połączona z dawkomierzem firmy Nuclear Enterprise. Pomiary w wodzie zakończono na największym polu 35×35 cm. Głębokość maksymalna 30 cm. Następnie dokonano w tych samych warunkach pomiarów w powietrzu. Zachowano tę samą geometrię pomiarów. Pomiarów dokonano z nasadką build up, aby zachować równowagę elektronową.

Wyniki

Zamierzone współczynniki TAR i SAR dla źródła 60Co porównano z danymi literaturowymi. Dla małych pól, do 10 cm i na głębokości 0,5 cm uzyskano zgodność w granicach 1%. Dla pól większych różnice wzrosły do 3%. Wraz ze wzrostem głębokości pomiaru zgodność malała. Przy dużych głębokościach, powyżej 15 cm rozbieżności w wynikach osiągnęły 40°f. Uzyskane dawki dla tej samej głębokości i pól od pola zerowego do pola 35×35 cm zachowują charakterystykę zgodną z danymi literaturowymi.

Wnioski

Wykonane pomiary były zgodne z literaturowymi. Krzywe opisujące zależność TAR i SAR od wielkości pola, osiągają dla dużych pól charakterystyczne plateau. Z analizy wyników wynika, że coraz bardziej uwidaczniają się różnice dla większych głębokości. Okazało się, że zbliżając się z komorą jonizacyjną do dna fantomu, coraz więcej promieniowania rozproszonego od jego dna i stołu terapeutycznego docierało do dozymetru. Dane literaturowe nie uwzględniają tych przyczynków. Promieniowanie pochodzące od stołu powinno być uwzględnione, gdyż w praktyce medycznej pacjent leży na stole terapeutycznym.

Get Citation
About this article
Title

58 Porównanie zamierzonych współczynników TAR i SAR dla źródła 60Co – Theratron 780 z danymi literaturowymi

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

129-130

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70057-X

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):129-130.

Authors

J. Kierzkowski
T. Piotrowski
J. Malicki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl