open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

57 Wyznaczenie algorytmu obliczeń dawek dla automatycznych filtrów klinowych

M. Popielarz
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70056-8
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):129.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Cel

Celem pracy było eksperymentalne wyznaczenie algorytmu, na podstawie którego możliwe byłoby obliczenie czasów napromieniania przy zastosowaniu automatycznego filtra klinowego zainstalowanego w głowicy akceleratora liniowego SATURN 43 F.

Metoda

W pierwszej części eksperymentu wykonano pomiary dawki pochłoniętej w fantomie stałym dla trzech energii fotonowych: 6, 15 i 25 MV, na głębokości 10 cm, dla pola 10×10 cm. Pomiary były wykonywane w trzech punktach pola – w środku w osi wiązki promieniowania oraz w dwóch symetrycznych punktach, oddalonych od środka pola o 2,5 cm. Ponieważ ostateczny wynik napromieniania metodą automatycznych filtrów klinowych jest sumą dawek dla pola otwartego i pola z klinem 60°, w eksperymencie zmierzono dawki w wybranych punktach pola przy polu otwartym i polu z klinem. Całkowity czas ekspozycji był stały i wynosi 200 jm. Następnie otrzymane wartości dawek były sumowane, kolejno dla każdego punktu pomiarowego.

Wyniki

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono zależność czasów napromieniania od kątów filtrów klinowych. Pozwoliła ona na wyznaczenie algorytmów opisujących działanie automatycznego filtra klinowego. Poniższa tabela przedstawia procentowe czasy napromieniania polem otwartym i polem z klinem 60° dla kilku filtrów, najczęściej używanych w radioterapii.[[tgroup cols="7"]][[colspec colname="col1"/]][[colspec colname="col2"/]][[colspec colname="col3"/]][[colspec colname="col4"/]][[colspec colname="col5"/]][[colspec colname="col6"/]][[colspec colname="col7"/]][[tbody]][[row]][[entry morerows="1" rowsep="1" align="left" valign="bottom"]]KAT KLINA[[/entry]][[entry namest="col2" nameend="col3" rowsep="1" align="left"]]ENERGIA 6 MV[[/entry]][[entry namest="col4" nameend="col5" rowsep="1" align="left"]]ENERGIA 15 MV[[/entry]][[entry namest="col6" nameend="col7" rowsep="1" align="left"]]ENERGIA 25 MV[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]T0[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T0[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T60[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T0[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T60[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T0[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]5[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]14%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]86%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]14%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]86%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]12%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]88%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]10[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]26%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]74%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]26%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]74%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]22%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]78%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]15[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]38%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]62%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]37%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]63%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]31%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]69%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]20[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]49%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]51%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]46%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]54%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]39%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]61%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]30[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]68%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]32%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]61%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]36%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]52%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]48%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]40[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]85%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]15%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]74%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]26%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]64%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]36%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]45[[/entry]][[entry align="left"]]93%[[/entry]][[entry align="left"]]7%[[/entry]][[entry align="left"]]82%[[/entry]][[entry align="left"]]18%[[/entry]][[entry align="left"]]70%[[/entry]][[entry align="left"]]30%[[/entry]][[/row]][[/tbody]][[/tgroup]]

Abstract

Cel

Celem pracy było eksperymentalne wyznaczenie algorytmu, na podstawie którego możliwe byłoby obliczenie czasów napromieniania przy zastosowaniu automatycznego filtra klinowego zainstalowanego w głowicy akceleratora liniowego SATURN 43 F.

Metoda

W pierwszej części eksperymentu wykonano pomiary dawki pochłoniętej w fantomie stałym dla trzech energii fotonowych: 6, 15 i 25 MV, na głębokości 10 cm, dla pola 10×10 cm. Pomiary były wykonywane w trzech punktach pola – w środku w osi wiązki promieniowania oraz w dwóch symetrycznych punktach, oddalonych od środka pola o 2,5 cm. Ponieważ ostateczny wynik napromieniania metodą automatycznych filtrów klinowych jest sumą dawek dla pola otwartego i pola z klinem 60°, w eksperymencie zmierzono dawki w wybranych punktach pola przy polu otwartym i polu z klinem. Całkowity czas ekspozycji był stały i wynosi 200 jm. Następnie otrzymane wartości dawek były sumowane, kolejno dla każdego punktu pomiarowego.

Wyniki

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyznaczono zależność czasów napromieniania od kątów filtrów klinowych. Pozwoliła ona na wyznaczenie algorytmów opisujących działanie automatycznego filtra klinowego. Poniższa tabela przedstawia procentowe czasy napromieniania polem otwartym i polem z klinem 60° dla kilku filtrów, najczęściej używanych w radioterapii.[[tgroup cols="7"]][[colspec colname="col1"/]][[colspec colname="col2"/]][[colspec colname="col3"/]][[colspec colname="col4"/]][[colspec colname="col5"/]][[colspec colname="col6"/]][[colspec colname="col7"/]][[tbody]][[row]][[entry morerows="1" rowsep="1" align="left" valign="bottom"]]KAT KLINA[[/entry]][[entry namest="col2" nameend="col3" rowsep="1" align="left"]]ENERGIA 6 MV[[/entry]][[entry namest="col4" nameend="col5" rowsep="1" align="left"]]ENERGIA 15 MV[[/entry]][[entry namest="col6" nameend="col7" rowsep="1" align="left"]]ENERGIA 25 MV[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]T0[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T0[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T60[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T0[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T60[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]T0[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]5[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]14%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]86%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]14%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]86%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]12%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]88%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]10[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]26%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]74%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]26%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]74%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]22%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]78%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]15[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]38%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]62%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]37%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]63%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]31%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]69%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]20[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]49%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]51%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]46%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]54%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]39%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]61%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]30[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]68%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]32%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]61%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]36%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]52%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]48%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry rowsep="1" align="left"]]40[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]85%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]15%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]74%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]26%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]64%[[/entry]][[entry rowsep="1" align="left"]]36%[[/entry]][[/row]][[row]][[entry align="left"]]45[[/entry]][[entry align="left"]]93%[[/entry]][[entry align="left"]]7%[[/entry]][[entry align="left"]]82%[[/entry]][[entry align="left"]]18%[[/entry]][[entry align="left"]]70%[[/entry]][[entry align="left"]]30%[[/entry]][[/row]][[/tbody]][[/tgroup]]

Get Citation
About this article
Title

57 Wyznaczenie algorytmu obliczeń dawek dla automatycznych filtrów klinowych

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

129

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70056-8

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):129.

Authors

M. Popielarz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl