open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

56 Efektywność elektronicznego obrazowania napromienianego pola w kontroli jakości radioterapii

G. Stryczyńska, S. Nawrocki, J. Malicki, P. Milecki
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70055-6
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):128.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Celem pracy jest ocena jakości i efektywności elektronicznego systemu portal imaging (EPID) z możliwością cyfrowego ulepszenia i analizowania otrzymanych obrazów w kontroli jakości radioterapii.

Elektroniczne zdjęcia weryfikacyjne wykonano przed rozpoczęciem leczenia u 57% (97/170) napromienianych chorych. Procedura wykonywania djęć weryfikacyjnych przedłuża czas pojedynczej sesji napromieniania o 10% – 20% (1–2 minut). 87% z otrzymanych zdjęć elektronicznych nadawało się do oceny pod względem jakościowym. U 20% (19/97) chorych monitorowanych przy pomocy EPID wprowadzono poprawki przed rozpoczęciem napromieniania na podstawie zdjęć weryfikacyjnych.

W monitorowanej grupie tygodniowe zdjęcia weryfikacyjne wykonano 78% napromienianych chorych. Codzienne zdjęcia weryfikacyjne z seriami zdjęć w trakcie napromieniania chorych. Różne błędy zostały zarejestrowane u 33% monitorowanych chorych w trakcie radioterapii. Większość błędów została skorygowana w trakcie leczenia, niektóre zostały zauważone podczas analizy po zakończeniu napromieniania. Zarejestrowano 2132 zdjęć elektronicznych do dalszej analizy. Target View umożliwia weryfikowanie poprawności leczenia u większości leczonych chorych bez zmniejszenia liczby napromienianych pacjentów. Otrzymane zdjęcia elektroniczne są dobrej jakości, co umożliwia zarejestrowanie i korekcję różnych błędów geometrycznych przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia.

Zarejestrowane zdjęcia elektroniczne mogą być precyzyjnie analizowane poprzez nakładanie na siebie i pomiary zauważonych rozbieżności w celu poprawy jakości radioterapii.

Abstract

Celem pracy jest ocena jakości i efektywności elektronicznego systemu portal imaging (EPID) z możliwością cyfrowego ulepszenia i analizowania otrzymanych obrazów w kontroli jakości radioterapii.

Elektroniczne zdjęcia weryfikacyjne wykonano przed rozpoczęciem leczenia u 57% (97/170) napromienianych chorych. Procedura wykonywania djęć weryfikacyjnych przedłuża czas pojedynczej sesji napromieniania o 10% – 20% (1–2 minut). 87% z otrzymanych zdjęć elektronicznych nadawało się do oceny pod względem jakościowym. U 20% (19/97) chorych monitorowanych przy pomocy EPID wprowadzono poprawki przed rozpoczęciem napromieniania na podstawie zdjęć weryfikacyjnych.

W monitorowanej grupie tygodniowe zdjęcia weryfikacyjne wykonano 78% napromienianych chorych. Codzienne zdjęcia weryfikacyjne z seriami zdjęć w trakcie napromieniania chorych. Różne błędy zostały zarejestrowane u 33% monitorowanych chorych w trakcie radioterapii. Większość błędów została skorygowana w trakcie leczenia, niektóre zostały zauważone podczas analizy po zakończeniu napromieniania. Zarejestrowano 2132 zdjęć elektronicznych do dalszej analizy. Target View umożliwia weryfikowanie poprawności leczenia u większości leczonych chorych bez zmniejszenia liczby napromienianych pacjentów. Otrzymane zdjęcia elektroniczne są dobrej jakości, co umożliwia zarejestrowanie i korekcję różnych błędów geometrycznych przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia.

Zarejestrowane zdjęcia elektroniczne mogą być precyzyjnie analizowane poprzez nakładanie na siebie i pomiary zauważonych rozbieżności w celu poprawy jakości radioterapii.

Get Citation
About this article
Title

56 Efektywność elektronicznego obrazowania napromienianego pola w kontroli jakości radioterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

128

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70055-6

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):128.

Authors

G. Stryczyńska
S. Nawrocki
J. Malicki
P. Milecki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl