open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

55 Wyniki codziennej kontroli akceleratorów Mevatron -KD2 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

K. Lis, A. Dąbrowski, E. Jurek, I. Niemiec, K. Siewierski, M. Szarwińska, M. Walczak, D. Żywicka
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70054-4
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):127-128.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w listopadzie 1997 roku oddano do użytku dwa bliźniacze akceleratory Mevatron-KD2. Akceleratory KD2 wytwarzają wiązki promieniowania X o energii nominalnej 6 i 15 MeV oraz wiązki elektronów o energii 6, 12, 15, 18, 21 MeV. W celu zapewnienia ciągłości leczenia w przypadku awarii jednego z akceleratorów dążono do uzyskania identycznych wiązek na obydwu akceleratorach. Zgodnie z praktyką stosowaną w wielu ośrodkach radioterapeutycznych podjęto decyzję o codziennej dozymetrycznej kontroli parametrów wiązek.

Materiał i metody

Codziennie przed rozpoczęciem napromieniania pacjentów, na każdym akceleratorze jeden z techników radioterapii dokonuje pomiaru mocy dawki dla każdej wiązki terapeutycznej. Do pomiaru używane są dwa zestawy promieniowe, na które składają się dawkomierz UNIDOS firmy PTW, komora jonizacyjna o objętości czynnej 0,3 cm3 i fantom PMMA. Na jednym akceleratorze fantom jest umieszczony w prowadnicach do mocowania tac do osłon, co zapewnia doskonałą odtwarzalność układu pomiarowego. Na drugim akceleratorze fantom jest umieszczany na stole terapeutycznym w odległości SSD=100 cm. Dla każdej wiązki pomiar wykonywany jest trzykrotnie. Z trzech pomiarów obliczana jest średnia arytmetyczna. Podawana dawka wynosi 50 Mu. Przed rozpoczęciem kontroli codziennej wykonując pomiary tygodniowe określono, jaką wartość jonizacji (wartość referencyjna) powinno się otrzymać w układzie do codziennego pomiaru. Przyjęto, że jeżeli otrzymana wartość średnia z trzech pomiarów różni się od wartości referencyjnej o więcej niż 2% (poziom reagowania) należy przeprowadzić regulację wiązki. Jeśli wynik pomiaru jest bardzo bliski przekroczenia poziomu reagowania przez 3 kolejne dni, to wykonywane jest sprawdzenie energii z wykorzystaniem fantomu wodnego i ewentualnie wykonywana jest regulacja mocy dawki. Wyniki pomiarów są notowane do specjalnie do tego celu przygotowanych formularzach.

Wyniki kontroli

po przeanalizowaniu wyników kontroli codziennej z kilku miesięcy stwierdzono, że mierzona jonizacja jest niższa od wartości referencyjnej. Przypuszcza się, że jest to skutkiem niedogrzania przyspieszacza od kilkunastogodzinnej przerwie w pracy. Wartości referencyjne ustalane są zawsze po południu, po całodziennej pracy akceleratora.

Przypadki przekroczenia poziomu reagowania są bardzo rzadkie. Zdarzyły się one w pierwszym miesiącu korzystania z układów pomiarowych, ale było to raczej skutkiem popełnienia drobnych błędów przez techników wykonujących pomiar i nie wynikało ze złej pracy akceleratora. Otrzymane wyniki pomiarów wskazują na bardzo dobrą pracę akceleratora, tzn. 3 kolejne pomiary niemal zawsze dają wynik, który nie różni się o więcej niż ułamek procenta. Codziennie przed rozpoczęciem napromieniania pacjentów z wynikami kontroli zapoznaje się Kierownik Radioterapii i własnoręcznym podpisem potwierdza dopuszczenie akceleratora do pracy klinicznej.

Abstract

Wstęp

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w listopadzie 1997 roku oddano do użytku dwa bliźniacze akceleratory Mevatron-KD2. Akceleratory KD2 wytwarzają wiązki promieniowania X o energii nominalnej 6 i 15 MeV oraz wiązki elektronów o energii 6, 12, 15, 18, 21 MeV. W celu zapewnienia ciągłości leczenia w przypadku awarii jednego z akceleratorów dążono do uzyskania identycznych wiązek na obydwu akceleratorach. Zgodnie z praktyką stosowaną w wielu ośrodkach radioterapeutycznych podjęto decyzję o codziennej dozymetrycznej kontroli parametrów wiązek.

Materiał i metody

Codziennie przed rozpoczęciem napromieniania pacjentów, na każdym akceleratorze jeden z techników radioterapii dokonuje pomiaru mocy dawki dla każdej wiązki terapeutycznej. Do pomiaru używane są dwa zestawy promieniowe, na które składają się dawkomierz UNIDOS firmy PTW, komora jonizacyjna o objętości czynnej 0,3 cm3 i fantom PMMA. Na jednym akceleratorze fantom jest umieszczony w prowadnicach do mocowania tac do osłon, co zapewnia doskonałą odtwarzalność układu pomiarowego. Na drugim akceleratorze fantom jest umieszczany na stole terapeutycznym w odległości SSD=100 cm. Dla każdej wiązki pomiar wykonywany jest trzykrotnie. Z trzech pomiarów obliczana jest średnia arytmetyczna. Podawana dawka wynosi 50 Mu. Przed rozpoczęciem kontroli codziennej wykonując pomiary tygodniowe określono, jaką wartość jonizacji (wartość referencyjna) powinno się otrzymać w układzie do codziennego pomiaru. Przyjęto, że jeżeli otrzymana wartość średnia z trzech pomiarów różni się od wartości referencyjnej o więcej niż 2% (poziom reagowania) należy przeprowadzić regulację wiązki. Jeśli wynik pomiaru jest bardzo bliski przekroczenia poziomu reagowania przez 3 kolejne dni, to wykonywane jest sprawdzenie energii z wykorzystaniem fantomu wodnego i ewentualnie wykonywana jest regulacja mocy dawki. Wyniki pomiarów są notowane do specjalnie do tego celu przygotowanych formularzach.

Wyniki kontroli

po przeanalizowaniu wyników kontroli codziennej z kilku miesięcy stwierdzono, że mierzona jonizacja jest niższa od wartości referencyjnej. Przypuszcza się, że jest to skutkiem niedogrzania przyspieszacza od kilkunastogodzinnej przerwie w pracy. Wartości referencyjne ustalane są zawsze po południu, po całodziennej pracy akceleratora.

Przypadki przekroczenia poziomu reagowania są bardzo rzadkie. Zdarzyły się one w pierwszym miesiącu korzystania z układów pomiarowych, ale było to raczej skutkiem popełnienia drobnych błędów przez techników wykonujących pomiar i nie wynikało ze złej pracy akceleratora. Otrzymane wyniki pomiarów wskazują na bardzo dobrą pracę akceleratora, tzn. 3 kolejne pomiary niemal zawsze dają wynik, który nie różni się o więcej niż ułamek procenta. Codziennie przed rozpoczęciem napromieniania pacjentów z wynikami kontroli zapoznaje się Kierownik Radioterapii i własnoręcznym podpisem potwierdza dopuszczenie akceleratora do pracy klinicznej.

Get Citation
About this article
Title

55 Wyniki codziennej kontroli akceleratorów Mevatron -KD2 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

127-128

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70054-4

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):127-128.

Authors

K. Lis
A. Dąbrowski
E. Jurek
I. Niemiec
K. Siewierski
M. Szarwińska
M. Walczak
D. Żywicka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl