open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

54 Wpływ organizacji pracy i przeszkolenia personelu na radioterapię opartą na pełnej linii terapeutycznej. Doświadczenia ośrodka gliwickiego

L. Miszczyk, B. Jochymek
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70053-2
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):127.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W drugiej połowie 1997 roku w Zakładzie Radioterapii gliwickiego oddziału Centrum Onkologii rozpoczęła funkcjonowanie pełna linia terapeutyczna firmy Varian oparta na komputerowym systemie nadzorującym Varis. Stopniowe wdrażanie do pracy poszczególnych jej elementów i szkolenie personelu zakończono w listopadzie 1997 roku. Biorąc pod uwagę brak poważniejszych awarii od tego czasu oraz stałą liczebność personelu wyższego w Zakładzie Radioterapii w ramach linii terapeutycznej w okresie XII 1997 – XI 1998 przy zastosowaniu procedur kwalifikujących przeprowadzoną radioterapię jako leczenie wysoko specjalistyczne według aktualnie obowiązujących kryteriów.

W 44% leczenie dotyczyło chorych na raka krtani, w 17% guzów mózgowia, 10% raka jamy ustnej, w 8% raka gardła, w 6% raka ślinianki, a w przypadku a w 15% innych przypadków (mięsaki tkanek miękkich, guzy wieku dziecięcego, choroba Graves – Basedowa). Z uwagi na długi czas planowania takiego leczenia chorych pogrupowano w okresach dwumiesięcznych. Odsetkowy rozkład poszczególnych jednostek chorobowych w kolejnych okresach przedstawił się podobnie jak rozkład dotyczący całego analizowanego okresu.

Stwierdzono stopniowy wzrost liczby leczonych chorych od 37 do 64 w październiku i w listopadzie 1998 roku oraz spadek liczby leczonych chorych w kwietniu, maju oraz sierpniu i wrześniu wynikający prawdopodobnie z nagromadzenia szkoleń i zjazdów medycznych w tym okresie.

Przeprowadzona analiza pozwala sformułować wniosek, że wprowadzenie pełnej linii terapeutycznej wymagającej szeregu dodatkowych procedur podczas radykalnego leczenia promieniami w porównaniu do postępowania standardowego nie jest samo w sobie czynnikiem ograniczającym liczbę leczonych chorych, a zmniejszenie jej wynika raczej z braku doświadczenia personelu w takiej pracy.

Abstract

W drugiej połowie 1997 roku w Zakładzie Radioterapii gliwickiego oddziału Centrum Onkologii rozpoczęła funkcjonowanie pełna linia terapeutyczna firmy Varian oparta na komputerowym systemie nadzorującym Varis. Stopniowe wdrażanie do pracy poszczególnych jej elementów i szkolenie personelu zakończono w listopadzie 1997 roku. Biorąc pod uwagę brak poważniejszych awarii od tego czasu oraz stałą liczebność personelu wyższego w Zakładzie Radioterapii w ramach linii terapeutycznej w okresie XII 1997 – XI 1998 przy zastosowaniu procedur kwalifikujących przeprowadzoną radioterapię jako leczenie wysoko specjalistyczne według aktualnie obowiązujących kryteriów.

W 44% leczenie dotyczyło chorych na raka krtani, w 17% guzów mózgowia, 10% raka jamy ustnej, w 8% raka gardła, w 6% raka ślinianki, a w przypadku a w 15% innych przypadków (mięsaki tkanek miękkich, guzy wieku dziecięcego, choroba Graves – Basedowa). Z uwagi na długi czas planowania takiego leczenia chorych pogrupowano w okresach dwumiesięcznych. Odsetkowy rozkład poszczególnych jednostek chorobowych w kolejnych okresach przedstawił się podobnie jak rozkład dotyczący całego analizowanego okresu.

Stwierdzono stopniowy wzrost liczby leczonych chorych od 37 do 64 w październiku i w listopadzie 1998 roku oraz spadek liczby leczonych chorych w kwietniu, maju oraz sierpniu i wrześniu wynikający prawdopodobnie z nagromadzenia szkoleń i zjazdów medycznych w tym okresie.

Przeprowadzona analiza pozwala sformułować wniosek, że wprowadzenie pełnej linii terapeutycznej wymagającej szeregu dodatkowych procedur podczas radykalnego leczenia promieniami w porównaniu do postępowania standardowego nie jest samo w sobie czynnikiem ograniczającym liczbę leczonych chorych, a zmniejszenie jej wynika raczej z braku doświadczenia personelu w takiej pracy.

Get Citation
About this article
Title

54 Wpływ organizacji pracy i przeszkolenia personelu na radioterapię opartą na pełnej linii terapeutycznej. Doświadczenia ośrodka gliwickiego

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

127

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70053-2

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):127.

Authors

L. Miszczyk
B. Jochymek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl