open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

53 Wpływ normalizacji na rozkład planowanej dawki

- Grządziel, A. Rembielak, K. Ślosarek
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70052-0
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):126.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie wpływu sposobu normalizacji na rozkład dawki względnej i bezwzględnej w napromienianym obszarze.

W używanym w Instytucie Onkologii w Gliwicach komputerowym systemie planowania leczenia CADPLAN v 3,1, istnieje możliwość wyboru kilku sposobów normalizacji rozkładu dawki:

 • 1)

  do maksimum w targecie

 • 2)

  do minimum w targecie

 • 3)

  do wybranej wartości izodozy

 • 4)

  do wybranego punktu.

Oprócz metody normalizacji, program wymaga określenia dawki całkowitej dla wybranej izodozy referencyjnej oraz liczby frakcji, które to wartości determinują czas napromieniania.

Na przykładach planowania leczenia nowotworów regionu głowy i szyi przedstawiono sposoby przygotowania komputerowego rozkładu dawki, wyboru sposobu normalizacji, jego wpływu na rozkład prezentacji graficznej dawki względnej oraz determinację dawki pochłoniętej przez wybór wartości izodozy referencyjnej.

Doświadczenie pokazuje, że wybór metody normalizacji może prowadzić do różnej prezentacji graficznej tego samego rozkładu dawki, da dawka zaobserwowana zależy od wyboru wartości izodozy referencyjnej.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie wpływu sposobu normalizacji na rozkład dawki względnej i bezwzględnej w napromienianym obszarze.

W używanym w Instytucie Onkologii w Gliwicach komputerowym systemie planowania leczenia CADPLAN v 3,1, istnieje możliwość wyboru kilku sposobów normalizacji rozkładu dawki:

 • 1)

  do maksimum w targecie

 • 2)

  do minimum w targecie

 • 3)

  do wybranej wartości izodozy

 • 4)

  do wybranego punktu.

Oprócz metody normalizacji, program wymaga określenia dawki całkowitej dla wybranej izodozy referencyjnej oraz liczby frakcji, które to wartości determinują czas napromieniania.

Na przykładach planowania leczenia nowotworów regionu głowy i szyi przedstawiono sposoby przygotowania komputerowego rozkładu dawki, wyboru sposobu normalizacji, jego wpływu na rozkład prezentacji graficznej dawki względnej oraz determinację dawki pochłoniętej przez wybór wartości izodozy referencyjnej.

Doświadczenie pokazuje, że wybór metody normalizacji może prowadzić do różnej prezentacji graficznej tego samego rozkładu dawki, da dawka zaobserwowana zależy od wyboru wartości izodozy referencyjnej.

Get Citation
About this article
Title

53 Wpływ normalizacji na rozkład planowanej dawki

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

126

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70052-0

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):126.

Authors

- Grządziel
A. Rembielak
K. Ślosarek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl