open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

52 Realizacja techniki wielkopolowej w napromienianiu ziarnicy złośliwej przy wykorzystaniu systemu przestrzennego planowania teleradioterapii

M. Morawska – Kaczyńska, R. Dąbrowski, A. Skowrońska-Gardas, B. Sochacka
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70051-9
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):126.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W roku 1887 w Centrum Onkologii W Warszawie do rutynowego użycia wprowadzono system przestrzennego planowania teleradioterapi TMS-Helax. Umożliwiło to poprawienie jakości planowania w techtechnice wielkopolowej, a zarazem spowodowało szereg zmian w sposobie realizacji tej techniki.

Przy leczeniu chłoniaków stosowana jest obecnie wiązka fotonów o energii 6 MeV, która w porównaniu ze stosowaną dotychczas wiązką kobaltową gwarantuje bardziej jednorodny rozkład dawki. Planowanie leczenia odbywa się każdorazowo w oparciu o badanie CT, przy czym skany wykonywane są w całym pasie leczenia z gęstością jeden skan na 1–2 cm. Niemal we wszystkich przypadkach stosowana jest technika izocentryczna. Napromienianie obu pól: przedniego i tylnego odbywa się bez zmiany pozycji ciała pacjenta. Wszyscy pacjenci mają przygotowane osłony indywidualne (ochrona płuc, krtani, nerek). Ich położenie jest weryfikowane poprzez wykonanie zdjęć sprawdzających na akceleratorze. W trakcie radioterapii stosowany jest woskowy bolus umieszczony pod szyją pacjenta, który ma podwójne zadanie: stabilizuje pozycję ciała oraz spełnia rolę kompensatora, dzięki któremu dawka w obszarze szyi jest bliska dawce w punkcie referencyjnym (pkt referencyjny znajduje się w połowie AP, na osi wiązek).

W przypadku konieczności łączenia pól odstęp dzymiędzy polami dobierany jest indywidualnie poprzez analizę rozkładu dawki w przekroju strzałkowym.

Abstract

W roku 1887 w Centrum Onkologii W Warszawie do rutynowego użycia wprowadzono system przestrzennego planowania teleradioterapi TMS-Helax. Umożliwiło to poprawienie jakości planowania w techtechnice wielkopolowej, a zarazem spowodowało szereg zmian w sposobie realizacji tej techniki.

Przy leczeniu chłoniaków stosowana jest obecnie wiązka fotonów o energii 6 MeV, która w porównaniu ze stosowaną dotychczas wiązką kobaltową gwarantuje bardziej jednorodny rozkład dawki. Planowanie leczenia odbywa się każdorazowo w oparciu o badanie CT, przy czym skany wykonywane są w całym pasie leczenia z gęstością jeden skan na 1–2 cm. Niemal we wszystkich przypadkach stosowana jest technika izocentryczna. Napromienianie obu pól: przedniego i tylnego odbywa się bez zmiany pozycji ciała pacjenta. Wszyscy pacjenci mają przygotowane osłony indywidualne (ochrona płuc, krtani, nerek). Ich położenie jest weryfikowane poprzez wykonanie zdjęć sprawdzających na akceleratorze. W trakcie radioterapii stosowany jest woskowy bolus umieszczony pod szyją pacjenta, który ma podwójne zadanie: stabilizuje pozycję ciała oraz spełnia rolę kompensatora, dzięki któremu dawka w obszarze szyi jest bliska dawce w punkcie referencyjnym (pkt referencyjny znajduje się w połowie AP, na osi wiązek).

W przypadku konieczności łączenia pól odstęp dzymiędzy polami dobierany jest indywidualnie poprzez analizę rozkładu dawki w przekroju strzałkowym.

Get Citation
About this article
Title

52 Realizacja techniki wielkopolowej w napromienianiu ziarnicy złośliwej przy wykorzystaniu systemu przestrzennego planowania teleradioterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

126

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70051-9

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):126.

Authors

M. Morawska – Kaczyńska
R. Dąbrowski
A. Skowrońska-Gardas
B. Sochacka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl