open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

49 Rozwój chłoniaka nieziarniczego w przebiegu choroby autoimmunologicznej. Opis pięciu przypadków

- Sas – Korczyńska, S. Korzeniowska
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70048-9
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):124.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Przedstawiono rozwój chłoniaka nieziarniczego w grupie pięciu chorych (3 kobiety, 2 mężczyzn) leczonych z powodu choroby autoimmunologicznej: zespołu Sjogrena, choroby Gravesa-Basedowa, zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego.

Chłoniaki rozwinęły się w czasie od 2 do 28 lat po rozpoznaniu choroby autoimmunologicznej. Wszystkie wykazywały wysoki stopień złośliwości (chłoniaki zbudowane z dużych komórek – 3 chorych, chłoniak Lennerta – 2 chorych). W leczeniu chłoniaków stosowano chemioterapię (MACOP-B, POCE, ACOB, CHOP) skojarzoną z konsolidacyjną radioterapią (4 chorych) lub samodzielną radioterapię (1 chora).

U wszystkich chorych uzyskano całkowitą regresję chłoniaka nieziarniczego. W trakcie obserwacji u 2 chorych stwierdzono nawrót chłoniaka w obrębie kanału kręgowego (2 lata po leczeniu) i w węzłach okołoaortalnych i nadobojczykowych (1 rok po leczeniu). Pozostali chorzy żyją bez nawrotu chłoniaka od 43 do 48 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Abstract

Przedstawiono rozwój chłoniaka nieziarniczego w grupie pięciu chorych (3 kobiety, 2 mężczyzn) leczonych z powodu choroby autoimmunologicznej: zespołu Sjogrena, choroby Gravesa-Basedowa, zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego.

Chłoniaki rozwinęły się w czasie od 2 do 28 lat po rozpoznaniu choroby autoimmunologicznej. Wszystkie wykazywały wysoki stopień złośliwości (chłoniaki zbudowane z dużych komórek – 3 chorych, chłoniak Lennerta – 2 chorych). W leczeniu chłoniaków stosowano chemioterapię (MACOP-B, POCE, ACOB, CHOP) skojarzoną z konsolidacyjną radioterapią (4 chorych) lub samodzielną radioterapię (1 chora).

U wszystkich chorych uzyskano całkowitą regresję chłoniaka nieziarniczego. W trakcie obserwacji u 2 chorych stwierdzono nawrót chłoniaka w obrębie kanału kręgowego (2 lata po leczeniu) i w węzłach okołoaortalnych i nadobojczykowych (1 rok po leczeniu). Pozostali chorzy żyją bez nawrotu chłoniaka od 43 do 48 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Get Citation
About this article
Title

49 Rozwój chłoniaka nieziarniczego w przebiegu choroby autoimmunologicznej. Opis pięciu przypadków

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

124

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70048-9

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):124.

Authors

- Sas – Korczyńska
S. Korzeniowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl