open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

48 Radioterapia chłoniaków narządu wzroku

A. Wolska-Szmidt, Z. Krzystolik, A. Jarema
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70047-7
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):123-124.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie wyników leczenia chłoniaków narządów wzroku ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii.

Materiał stanowiło 41 chorych (21 kobiet, 20 mężczyzn, w wieku 2,5–87 lat), z chłoniakiem złośliwym oczodołu lub aparatu ochronnego oka. Poza pełną oceną okulistyczną, morfologią z ręcznym rozmazem wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC) i badania aspiratu: cytologiczne, immunocytochemiczne, genetyczno-molekularne, cytometrze przepływowym, ewentualnie badania histopatologiczne.

Przy podejrzeniu o naciekanie oczodołu: USG RTG KT, z ewentualną równoczesną BAC lub MRI. U wszystkich RTG klatki piersiowej, USG jamy brzuszne, konsultację hematologiczną lub pediatryczną, przy podejrzeniu procesu uogólnionego – mielogram.

Wyniki

U 18/41 chorych rozpoznano zmiany miejscowe: 16 – leczono tylko napromienianiem 20–40 G/T, 2 z naciekiem w powiece dolnej operacyjne + miejscowo Miyomycynę w kroplach. U 23 chorych z uogólnionym chłoniakiem zastosowano chemioterapię, w tym u 12 dodatkowo gammaterapię, a u jednego usunięcie operacyjne guza powieki z następowym napromienianiem.

Uzyskanie bardzo dobrych efektów po radioterapii w przypadku form łagodnych chłoniaka i zlokalizowanych w oczodole lub aparacie ochronnym oka sugeruje stosowanie tej formy leczenia bez chemioterapii jako mniej obciążającej i równie skutecznej.

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie wyników leczenia chłoniaków narządów wzroku ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii.

Materiał stanowiło 41 chorych (21 kobiet, 20 mężczyzn, w wieku 2,5–87 lat), z chłoniakiem złośliwym oczodołu lub aparatu ochronnego oka. Poza pełną oceną okulistyczną, morfologią z ręcznym rozmazem wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BAC) i badania aspiratu: cytologiczne, immunocytochemiczne, genetyczno-molekularne, cytometrze przepływowym, ewentualnie badania histopatologiczne.

Przy podejrzeniu o naciekanie oczodołu: USG RTG KT, z ewentualną równoczesną BAC lub MRI. U wszystkich RTG klatki piersiowej, USG jamy brzuszne, konsultację hematologiczną lub pediatryczną, przy podejrzeniu procesu uogólnionego – mielogram.

Wyniki

U 18/41 chorych rozpoznano zmiany miejscowe: 16 – leczono tylko napromienianiem 20–40 G/T, 2 z naciekiem w powiece dolnej operacyjne + miejscowo Miyomycynę w kroplach. U 23 chorych z uogólnionym chłoniakiem zastosowano chemioterapię, w tym u 12 dodatkowo gammaterapię, a u jednego usunięcie operacyjne guza powieki z następowym napromienianiem.

Uzyskanie bardzo dobrych efektów po radioterapii w przypadku form łagodnych chłoniaka i zlokalizowanych w oczodole lub aparacie ochronnym oka sugeruje stosowanie tej formy leczenia bez chemioterapii jako mniej obciążającej i równie skutecznej.

Get Citation
About this article
Title

48 Radioterapia chłoniaków narządu wzroku

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

123-124

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70047-7

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):123-124.

Authors

A. Wolska-Szmidt
Z. Krzystolik
A. Jarema

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl