open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

46 Wstępna ocena wyników i toksyczności leczenia chorych na ziarnicę złośliwą, u których zastosowano program LOPP/EVA z uzupełniającym napromienianiem

J. Meder, J. Walewski, J. Tajer, E. Lampka, W. Osiadacz, B. Brzeska, A. Borawska
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70045-3
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):122-123.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W Klinice Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie w okresie maj 1997 – grudzień 1998 prowadzono leczenie pilotowej grupy chorych na ziarnicę złośliwą programem LOPP/EVA z następowym leczeniem napromienianiem.

Celem badania była ocena skuteczności i tolerancji stosowanego leczenia.

Materiał

Analizowaną grupę stanowiło 36 chorych (21 kobiet i 36 mężczyzn) w wieku 15–51 lat (średnia wieku 30,8). Rozpoznanie mikroskopowe postawiono na podstawie badania pobranego węzła chłonnego lub wycinka z mediastinoskopii: LP–6 chorych; NS I 13 chorych; Ns II–13 chorych; NS II–10 chorych; Ns-2 i MC-4chorych. Stopień zaawansowania klinicznego: I-4 chorych; II-19 chorych; III-6 chorych i IV-7 chorych. Obecność objawów ogólnych stwierdzono u 17 chorych, Ob. powyżej 50 u 21 chorych, zajęcie powyżej 3 okolic u 23 chorych oraz lokalizację pozawęzłowąu 7 chorych.

Metoda

28 chorych leczono chemicznie z uzupełniającym leczeniem napromienianiem, natomiast 8 chorych tylko schematem LOPP/EVA (VCR, VP-16, Chloralambucil, VBL, prokarbazyna, Prednison, ADM; cykle co 28 dni). Najczęściej obserwowano powikłania hematologiczne (u 50% chorych zastosowano czynniki wzrostu) neurologiczne i infekcyjne. U niektórych chorych wystąpiła konieczność redukcji stosowanych dawek ze względu na powikłania leczenia. Do leczenia uzupełniającego napromienianiem zakwalifikowano 28 chorych. Leczenie prowadzono w warunkach terapii megawoltowej: wiązką promieniowania gamma kobaltu 60 lub fotonami X o energii 6 lub 9 MV w dawce frakcyjnej 1,8–2,0 Gy/T do dawki całkowitej 36–44 Gy/T. Powikłania wczesne w trakcie leczenia skojarzonego oceniono według skal WHO i EORTC /RTOG.

Wyniki

W przypadku 35 chorych uzyskano całkowitą remisję; u jednego chorego stwierdzono wczesny nawrót choroby. Okres obserwacji po leczeniu wynosi od 2 do 13 miesięcy.

Wnioski

Obiektywna ocena skuteczności i toksyczności przedstawionego postępowania wymaga liczebniejszej grupy chorych i dłuższego okresu obserwacji.

Abstract

W Klinice Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie w okresie maj 1997 – grudzień 1998 prowadzono leczenie pilotowej grupy chorych na ziarnicę złośliwą programem LOPP/EVA z następowym leczeniem napromienianiem.

Celem badania była ocena skuteczności i tolerancji stosowanego leczenia.

Materiał

Analizowaną grupę stanowiło 36 chorych (21 kobiet i 36 mężczyzn) w wieku 15–51 lat (średnia wieku 30,8). Rozpoznanie mikroskopowe postawiono na podstawie badania pobranego węzła chłonnego lub wycinka z mediastinoskopii: LP–6 chorych; NS I 13 chorych; Ns II–13 chorych; NS II–10 chorych; Ns-2 i MC-4chorych. Stopień zaawansowania klinicznego: I-4 chorych; II-19 chorych; III-6 chorych i IV-7 chorych. Obecność objawów ogólnych stwierdzono u 17 chorych, Ob. powyżej 50 u 21 chorych, zajęcie powyżej 3 okolic u 23 chorych oraz lokalizację pozawęzłowąu 7 chorych.

Metoda

28 chorych leczono chemicznie z uzupełniającym leczeniem napromienianiem, natomiast 8 chorych tylko schematem LOPP/EVA (VCR, VP-16, Chloralambucil, VBL, prokarbazyna, Prednison, ADM; cykle co 28 dni). Najczęściej obserwowano powikłania hematologiczne (u 50% chorych zastosowano czynniki wzrostu) neurologiczne i infekcyjne. U niektórych chorych wystąpiła konieczność redukcji stosowanych dawek ze względu na powikłania leczenia. Do leczenia uzupełniającego napromienianiem zakwalifikowano 28 chorych. Leczenie prowadzono w warunkach terapii megawoltowej: wiązką promieniowania gamma kobaltu 60 lub fotonami X o energii 6 lub 9 MV w dawce frakcyjnej 1,8–2,0 Gy/T do dawki całkowitej 36–44 Gy/T. Powikłania wczesne w trakcie leczenia skojarzonego oceniono według skal WHO i EORTC /RTOG.

Wyniki

W przypadku 35 chorych uzyskano całkowitą remisję; u jednego chorego stwierdzono wczesny nawrót choroby. Okres obserwacji po leczeniu wynosi od 2 do 13 miesięcy.

Wnioski

Obiektywna ocena skuteczności i toksyczności przedstawionego postępowania wymaga liczebniejszej grupy chorych i dłuższego okresu obserwacji.

Get Citation
About this article
Title

46 Wstępna ocena wyników i toksyczności leczenia chorych na ziarnicę złośliwą, u których zastosowano program LOPP/EVA z uzupełniającym napromienianiem

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

122-123

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70045-3

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):122-123.

Authors

J. Meder
J. Walewski
J. Tajer
E. Lampka
W. Osiadacz
B. Brzeska
A. Borawska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl