open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

45 Rola radioterapii w kompleksowym leczeniu chorych na szpiczaka

A. Brzeska, J. Tajer, W. Osiadacz, E. Lampka, B. Krzyżanowska, B. Trzaska, J. Meder
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70044-1
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):122.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W latach 1995–1998 W Klinice Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii w Warszawie leczono 94 chorych na szpiczaka mnogiego, w tym 39 kobiet i 55 mężczyzn. Rozpiętość wieku wynosiła 23–84 lata (średnia 60,3). U chorych zastosowano radioterapię paliatywną jako jeden z elementów leczenia skojarzonego. Dwóch chorych z rozpoznaniem szpiczaka izolowanego (postać pozakostna: 1. krtań 2. nosogardło) napromieniano radykalnie stosując radioterapię jako samodzielną metod leczenia.

Wyłącznie systemowo leczono 18 chorych (programem MP,VAD).

W radioterapii paliatywnej stosowano różne frakcjonowania: 1×500 cGy/T, 10×300 cGy, 20×200 cGy/T.

W jednym przypadku napromieniano chorą na górną połowę ciała (UHBI) podając dawkę całkowitą 600 cGy/t. Wszyscy chorzy otrzymywali leczenie wspomagające preparatami z grupy bisosfonianów lub Calcytonienę. Przed radioterapią u dwóch chorych wykonano ortopedyczne zespolenie dokonywanych złamań patologicznych: kości ramiennych, kości udowych.

Wszyscy chorzy odpowiedzieli na zastosowane leczenie: dwóch chorych z rozpoznaniem Plascocytoma solitare uzyskało CR z 2-letnim okresem przeżycia. Wszyscy chorzy poddani napromienianiu paliatywnemu odnieśli znakomity efekt ustąpienia lub znacznego zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Abstract

W latach 1995–1998 W Klinice Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii w Warszawie leczono 94 chorych na szpiczaka mnogiego, w tym 39 kobiet i 55 mężczyzn. Rozpiętość wieku wynosiła 23–84 lata (średnia 60,3). U chorych zastosowano radioterapię paliatywną jako jeden z elementów leczenia skojarzonego. Dwóch chorych z rozpoznaniem szpiczaka izolowanego (postać pozakostna: 1. krtań 2. nosogardło) napromieniano radykalnie stosując radioterapię jako samodzielną metod leczenia.

Wyłącznie systemowo leczono 18 chorych (programem MP,VAD).

W radioterapii paliatywnej stosowano różne frakcjonowania: 1×500 cGy/T, 10×300 cGy, 20×200 cGy/T.

W jednym przypadku napromieniano chorą na górną połowę ciała (UHBI) podając dawkę całkowitą 600 cGy/t. Wszyscy chorzy otrzymywali leczenie wspomagające preparatami z grupy bisosfonianów lub Calcytonienę. Przed radioterapią u dwóch chorych wykonano ortopedyczne zespolenie dokonywanych złamań patologicznych: kości ramiennych, kości udowych.

Wszyscy chorzy odpowiedzieli na zastosowane leczenie: dwóch chorych z rozpoznaniem Plascocytoma solitare uzyskało CR z 2-letnim okresem przeżycia. Wszyscy chorzy poddani napromienianiu paliatywnemu odnieśli znakomity efekt ustąpienia lub znacznego zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Get Citation
About this article
Title

45 Rola radioterapii w kompleksowym leczeniu chorych na szpiczaka

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

122

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70044-1

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):122.

Authors

A. Brzeska
J. Tajer
W. Osiadacz
E. Lampka
B. Krzyżanowska
B. Trzaska
J. Meder

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl