open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

44 Chłoniak złośliwy szyjki macicy

J. Sobotkowski, M. Grzelak, A. Pietraszak
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70043-X
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):121-122.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Przedstawiono 77-letnią pacjentkę (nr historii choroby 168888) z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego szyjki macicy.

Tę bardzo rzadką lokalizację przyjęliśmy jako pierwotną po przeprowadzeniu wymaganych badań dodatkowych. Rozpoznanie mikroskopowe postawił Zakład Patologii nowotworów AM (prof. J. Alwasiak): Lymphoma malignum linii B o wysokiej złośliwości Biorąc pod uwagę ograniczenie choroby do narządu płciowego (CS I E), ostry przebieg (dolegliwości trwały 6 tygodni) wiek i stan ogólny pacjentki, przeprowadzono tele- i brachyterapię zgodnie z zasadami przyjętymi dla raka szyjki macicy (w takim samym stopniu zaawansowania).

Pacjentka dobrze zniosła leczenie i pozostaje w obserwacji 12 miesięcy. Badanie przedmiotowe, podmiotowe i dodatkowe nie wykazują cech nawrotu choroby.

Abstract

Przedstawiono 77-letnią pacjentkę (nr historii choroby 168888) z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego szyjki macicy.

Tę bardzo rzadką lokalizację przyjęliśmy jako pierwotną po przeprowadzeniu wymaganych badań dodatkowych. Rozpoznanie mikroskopowe postawił Zakład Patologii nowotworów AM (prof. J. Alwasiak): Lymphoma malignum linii B o wysokiej złośliwości Biorąc pod uwagę ograniczenie choroby do narządu płciowego (CS I E), ostry przebieg (dolegliwości trwały 6 tygodni) wiek i stan ogólny pacjentki, przeprowadzono tele- i brachyterapię zgodnie z zasadami przyjętymi dla raka szyjki macicy (w takim samym stopniu zaawansowania).

Pacjentka dobrze zniosła leczenie i pozostaje w obserwacji 12 miesięcy. Badanie przedmiotowe, podmiotowe i dodatkowe nie wykazują cech nawrotu choroby.

Get Citation
About this article
Title

44 Chłoniak złośliwy szyjki macicy

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

121-122

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70043-X

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):121-122.

Authors

J. Sobotkowski
M. Grzelak
A. Pietraszak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl