open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

40 Zakażenie wirusem Epsteina-Barr w ziarnicy złośliwej. Ocena korelacji między ekspresją LMP-1 w komórkach Hodgkina i Reed-Sternberga, a ekspresją BCL-2

M. Matecka-Nowak, J. Markowska, J.B. Warchol
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70039-8
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):119-120.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wynik badań epidemiologicznych i immunologicznych wskazują na zbieżność między zachorowaniem na ziarnicę złośliwą a zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV). Wykrycie wirusa EBV w morfologicznie złośliwych komórkach ziarniczych sugeruje, że wirus wniknął do komórki przed transformacją nowotworową i klonalną proliferacją, zwłaszcza, że wyłącznie 1 na 10 limfocytów jest zainfekowany wirusem.

Ekspresji LMP-1 białku błonowemu wirusa przypisuje się rolę karcynogenną Białko to poprzez indukcję protoonkogenu Bcl-2 może zapobiegać śmierci komórki w mechanizmie apoptozy. Analizowano materiał pochodzący od 43 chorych na ziarnicę złośliwą w różnym stopniu zaawansowania klinicznego oraz histopatologicznego. W oparciu o metody immunohistochemiczne oceniano ekspresję Lmp-1 i Bcl-2w komórkach Reed-Sternberga i Hodkina. Otrzymane wyniki mogą potwierdzać powyższą tezę.

Abstract

Wynik badań epidemiologicznych i immunologicznych wskazują na zbieżność między zachorowaniem na ziarnicę złośliwą a zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV). Wykrycie wirusa EBV w morfologicznie złośliwych komórkach ziarniczych sugeruje, że wirus wniknął do komórki przed transformacją nowotworową i klonalną proliferacją, zwłaszcza, że wyłącznie 1 na 10 limfocytów jest zainfekowany wirusem.

Ekspresji LMP-1 białku błonowemu wirusa przypisuje się rolę karcynogenną Białko to poprzez indukcję protoonkogenu Bcl-2 może zapobiegać śmierci komórki w mechanizmie apoptozy. Analizowano materiał pochodzący od 43 chorych na ziarnicę złośliwą w różnym stopniu zaawansowania klinicznego oraz histopatologicznego. W oparciu o metody immunohistochemiczne oceniano ekspresję Lmp-1 i Bcl-2w komórkach Reed-Sternberga i Hodkina. Otrzymane wyniki mogą potwierdzać powyższą tezę.

Get Citation
About this article
Title

40 Zakażenie wirusem Epsteina-Barr w ziarnicy złośliwej. Ocena korelacji między ekspresją LMP-1 w komórkach Hodgkina i Reed-Sternberga, a ekspresją BCL-2

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

119-120

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70039-8

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):119-120.

Authors

M. Matecka-Nowak
J. Markowska
J.B. Warchol

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl