open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

38 Napromienianie elektronami skóry całego ciała w przebiegu mycosis fungoides

- Jarema, M. Lewocki, A. Rubik, M. Boehlke, D. Rogowska, Z. Marzęcki, J. Kubrak
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70037-4
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):118-119.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Mycosis fungoides MF zaliczany jest do chłoniaków o niskim stopniu złośliwości, w których dominującą manifestacją kliniczną jest zajęcie skóry. Większość przypadków MF wykazuje powolną progresję. Okres, w którym dominują niespecyficzne, powierzchowne zmiany skórne jest często długi, waha się często średnio 8–10 lat, ponieważ podejmowane biopsje w tym okresie choroby nie zawsze pozwalają ustalić rozpoznanie.

Od momentu ustalania rozpoznania potwierdzonego badaniem histologicznym średnie przeżycia zawierają się w granicach 5–10 lat. Współcześnie stosowane metody leczenia to: fotochemioterapia, powierzchowna terapia cytostatykami alkilującymi oraz radioterapia całej skóry. Wprowadzenie do leczenia elektronów otworzyło nowe możliwości zastosowania promieniowania jonizującego w terapii MF. W Klinice Radioterapii w Szczecinie do napromieniania całej skóry wykorzystano metodą sześciu pól opisaną pierwotnie przez Karzmarka, a następnie zmodyfikowaną przez Page’a. Napromienianie realizowano akceleratorem Mevatron MD wiązkami elektronów o energii nominalnej 5 MeV. Każde z sześciu pól było napromieniane dwiema wiązkami przy ustawieniu głowicy pod kątem ±20°od osi horyzontalnej. W ciągu dwóch kolejnych dni pacjent otrzymywał dawkę 2 Gy na całą skórę.

Autorzy przedstawiają opis dwóch przypadków chorych napromienianych w ciągu 2 lat.

Abstract

Mycosis fungoides MF zaliczany jest do chłoniaków o niskim stopniu złośliwości, w których dominującą manifestacją kliniczną jest zajęcie skóry. Większość przypadków MF wykazuje powolną progresję. Okres, w którym dominują niespecyficzne, powierzchowne zmiany skórne jest często długi, waha się często średnio 8–10 lat, ponieważ podejmowane biopsje w tym okresie choroby nie zawsze pozwalają ustalić rozpoznanie.

Od momentu ustalania rozpoznania potwierdzonego badaniem histologicznym średnie przeżycia zawierają się w granicach 5–10 lat. Współcześnie stosowane metody leczenia to: fotochemioterapia, powierzchowna terapia cytostatykami alkilującymi oraz radioterapia całej skóry. Wprowadzenie do leczenia elektronów otworzyło nowe możliwości zastosowania promieniowania jonizującego w terapii MF. W Klinice Radioterapii w Szczecinie do napromieniania całej skóry wykorzystano metodą sześciu pól opisaną pierwotnie przez Karzmarka, a następnie zmodyfikowaną przez Page’a. Napromienianie realizowano akceleratorem Mevatron MD wiązkami elektronów o energii nominalnej 5 MeV. Każde z sześciu pól było napromieniane dwiema wiązkami przy ustawieniu głowicy pod kątem ±20°od osi horyzontalnej. W ciągu dwóch kolejnych dni pacjent otrzymywał dawkę 2 Gy na całą skórę.

Autorzy przedstawiają opis dwóch przypadków chorych napromienianych w ciągu 2 lat.

Get Citation
About this article
Title

38 Napromienianie elektronami skóry całego ciała w przebiegu mycosis fungoides

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

118-119

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70037-4

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):118-119.

Authors

- Jarema
M. Lewocki
A. Rubik
M. Boehlke
D. Rogowska
Z. Marzęcki
J. Kubrak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl