open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

35 Kalibracja źródła irydowego – analiza 3 różnych metod pomiarowych

R. Kabacińska, M. Jastrzębski, R. Makarewicz, B. Drzewiecka
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70035-0
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):117.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Przedstawiono 6-letnie doświadczenia związane z kalibracją źródła Ir 192 stosowanego w brachyterapii HDR. Stosowano 3 metody kalibracji źródła irydowego: kalibrację „w wodzie”, Kalibrację w „powietrzu” oraz kalibrację metodą studzienkową.

Analizowano następujące problemy związane z kalbracją źródła irydowego wymienionymi metodami:

 • -

  Wybór optymalnej odległości źródła – komora

 • -

  Wybór optymalnej geometrii układu pomiarowego i schemat fantomu pomiarowego

 • -

  Geometryczna dokładność fantomu pomiarowego

 • -

  Wybór współczynników korekcyjnych związanych z komorą jonizacyjną, gradientem dawki, anizotropią

 • -

  Korekta związana z zastąpieniem wody przez PMMA (kalibracja w wodzie)

 • -

  Uwzględnienie rozproszeń zewnętrznych (kalibracja w powietrzu)

 • -

  Kalibracje komory studzienkowej wraz z elektrometrem.

Przedstawiono wyniki kalibracji kilkunastu źródeł irydowych. Oszacowano błędy pomiaru stosowanych metod. Błędy wynikające z geometrycznej niedokładności układów pomiarowych stosowanych podczas kalibracji „w powietrzu” sięgały 3% co stawia pod znakiem zapytania przydatność tej metody (precyzję układu pomiarowego?). Niedokładności geometryczne były również podstawą błędu pomiaru podczas kalibracji w „wodzie”. Kalibracja komorą studzienkową przeprowadzona dla czterech źródeł irydowych dała wyniki powtarzalne a różnica między certyfikatem źródła nie przekraczała 1,5%.

Otrzymane wyniki oraz prostota pomiaru pozwalają na rekomendację ostatniej metody dom standardowej kalibracji źródła irydowego.

Abstract

Przedstawiono 6-letnie doświadczenia związane z kalibracją źródła Ir 192 stosowanego w brachyterapii HDR. Stosowano 3 metody kalibracji źródła irydowego: kalibrację „w wodzie”, Kalibrację w „powietrzu” oraz kalibrację metodą studzienkową.

Analizowano następujące problemy związane z kalbracją źródła irydowego wymienionymi metodami:

 • -

  Wybór optymalnej odległości źródła – komora

 • -

  Wybór optymalnej geometrii układu pomiarowego i schemat fantomu pomiarowego

 • -

  Geometryczna dokładność fantomu pomiarowego

 • -

  Wybór współczynników korekcyjnych związanych z komorą jonizacyjną, gradientem dawki, anizotropią

 • -

  Korekta związana z zastąpieniem wody przez PMMA (kalibracja w wodzie)

 • -

  Uwzględnienie rozproszeń zewnętrznych (kalibracja w powietrzu)

 • -

  Kalibracje komory studzienkowej wraz z elektrometrem.

Przedstawiono wyniki kalibracji kilkunastu źródeł irydowych. Oszacowano błędy pomiaru stosowanych metod. Błędy wynikające z geometrycznej niedokładności układów pomiarowych stosowanych podczas kalibracji „w powietrzu” sięgały 3% co stawia pod znakiem zapytania przydatność tej metody (precyzję układu pomiarowego?). Niedokładności geometryczne były również podstawą błędu pomiaru podczas kalibracji w „wodzie”. Kalibracja komorą studzienkową przeprowadzona dla czterech źródeł irydowych dała wyniki powtarzalne a różnica między certyfikatem źródła nie przekraczała 1,5%.

Otrzymane wyniki oraz prostota pomiaru pozwalają na rekomendację ostatniej metody dom standardowej kalibracji źródła irydowego.

Get Citation
About this article
Title

35 Kalibracja źródła irydowego – analiza 3 różnych metod pomiarowych

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

117

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70035-0

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):117.

Authors

R. Kabacińska
M. Jastrzębski
R. Makarewicz
B. Drzewiecka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl