open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

33 Dynamiczny kolimator wielolistkowy - nowe możliwości konformalnej radioterapii

K. Ślosarek
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70033-7
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):116.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W pracy będzie przedstawiona nowa technika stosowana w radioterapii: technika obrotowa z zastosowaniem dynamicznego kolimatora wielolistkowego. Dla dwóch przypadków klinicznych: regionu głowy i szyi oraz raka pęcherza zostanie przedstawiony proces planowania leczenia z zastosowaniem dynamicznego kolimatora wielolistkowego. Analizie zostanie poddany również czas wymagany na przygotowanie planu leczenia oraz procedury weryfikacji planu leczenia.

Wszystkie obliczenia wykonano z zastosowaniem komputerowego systemu planowania leczenia CadPlan.

Abstract

W pracy będzie przedstawiona nowa technika stosowana w radioterapii: technika obrotowa z zastosowaniem dynamicznego kolimatora wielolistkowego. Dla dwóch przypadków klinicznych: regionu głowy i szyi oraz raka pęcherza zostanie przedstawiony proces planowania leczenia z zastosowaniem dynamicznego kolimatora wielolistkowego. Analizie zostanie poddany również czas wymagany na przygotowanie planu leczenia oraz procedury weryfikacji planu leczenia.

Wszystkie obliczenia wykonano z zastosowaniem komputerowego systemu planowania leczenia CadPlan.

Get Citation
About this article
Title

33 Dynamiczny kolimator wielolistkowy - nowe możliwości konformalnej radioterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

116

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70033-7

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):116.

Authors

K. Ślosarek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl