open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

32 Porównanie rozkładu dawek w ciele chorego podczas napromienianiania całego ciała w technice radioterapiiCo-60 i akceleratorem X 15 MeV

J. Malicki, G. Kosicka, G. Stryczyńska, J. Wachowiak
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70032-5
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):116.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Napromienianie całego ciała stosuje się w procesie leczenia chorych na niektóre nowotwory układu krwiotwórczego. Celem napromieniania jest wytrzebienie komórek nowotworowych rozsianych na całym ciele, wywołanie immunosupresji i przygotowanie miejsca pod nowo przeszczepiony szpik.

Metoda

Napromieniano dwudziestu chorych przy użyciu aparatu kobaltowego Co-60 i sześciu przy użyciu akceleratora X 15 MeV. Zastosowano pola boczne i przednio –tylne (AP/PA). W polach AP/PA stosowano osłony płuc. Łączna dawka wynosiła 12,6 Gy w całym ciele i 9 Gy w płucach. Ścianę klatki piersiowej w obu przypadkach dopromieniano elektronami o energii 6 MeV–10 MeV.

Do pomiarów dawki in vivo zastosowano detektory termoluminescencyjne i półprzewodnikowe rozmieszczone w 10 przekrojach referencyjnych na wejściu i wyjsciu promieniowania do i z ciała.

Wyniki

Niejednorodność dawki w przypadku stosowania promieniowania Co-60 wynosiła od −0,8% do +7,9% w linii środkowej ciała i od 0,5% do +5,8 dla promieniowania X 15 MV. Odpowiednio poza linią środkową ciała od −1,6% do +8,7% dla Co-60 i od −1,2% do +6,9% dla X 15 MeV.

Wnioski

 • -

  zastosowanie promieniowania X 15 MeV zmniejszyło niejednorodność dawki w całym ciele do −1,2%÷ +6,9%

 • -

  zastosowanie promieniowania X 15 MeV skróciło czas napromieniania poprzez eliminację konieczności obracania chorego podczas pól AP/PA oraz przenoszenia chorego na drugi aparat (akcelerator) w celu dopromienienia ciała elektronami.

Abstract

Napromienianie całego ciała stosuje się w procesie leczenia chorych na niektóre nowotwory układu krwiotwórczego. Celem napromieniania jest wytrzebienie komórek nowotworowych rozsianych na całym ciele, wywołanie immunosupresji i przygotowanie miejsca pod nowo przeszczepiony szpik.

Metoda

Napromieniano dwudziestu chorych przy użyciu aparatu kobaltowego Co-60 i sześciu przy użyciu akceleratora X 15 MeV. Zastosowano pola boczne i przednio –tylne (AP/PA). W polach AP/PA stosowano osłony płuc. Łączna dawka wynosiła 12,6 Gy w całym ciele i 9 Gy w płucach. Ścianę klatki piersiowej w obu przypadkach dopromieniano elektronami o energii 6 MeV–10 MeV.

Do pomiarów dawki in vivo zastosowano detektory termoluminescencyjne i półprzewodnikowe rozmieszczone w 10 przekrojach referencyjnych na wejściu i wyjsciu promieniowania do i z ciała.

Wyniki

Niejednorodność dawki w przypadku stosowania promieniowania Co-60 wynosiła od −0,8% do +7,9% w linii środkowej ciała i od 0,5% do +5,8 dla promieniowania X 15 MV. Odpowiednio poza linią środkową ciała od −1,6% do +8,7% dla Co-60 i od −1,2% do +6,9% dla X 15 MeV.

Wnioski

 • -

  zastosowanie promieniowania X 15 MeV zmniejszyło niejednorodność dawki w całym ciele do −1,2%÷ +6,9%

 • -

  zastosowanie promieniowania X 15 MeV skróciło czas napromieniania poprzez eliminację konieczności obracania chorego podczas pól AP/PA oraz przenoszenia chorego na drugi aparat (akcelerator) w celu dopromienienia ciała elektronami.

Get Citation
About this article
Title

32 Porównanie rozkładu dawek w ciele chorego podczas napromienianiania całego ciała w technice radioterapiiCo-60 i akceleratorem X 15 MeV

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

116

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70032-5

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):116.

Authors

J. Malicki
G. Kosicka
G. Stryczyńska
J. Wachowiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl