open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

31 Zastosowanie asymetrycznych kolimatorów w radioterapii nowotworów oczodołu przy nieusuniętej gałce ocznej

P. Kukołowicz, A. Wieczorek, E. Sadowska, S. Góźdź, T. Kuszewski, B. Selerski
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70031-3
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):115-116.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Akceleratory Mevatron-KD2 firmy Siemens są wyposażone w dwie pary asymetrycznych szczęk. W pewnych szczególnych przypadkach zastosowanie asymetrycznych komilatorów pozwala otrzymać lepszy plan leczenia z zastosowaniem kolimatorów asymetrycznych.

Materiały i metody

Na rycinie zaznaczono na przekroju poprzecznym z TK objętość tarczową oraz struktury promieniowrażliwe: soczewki, gałki oczne i przysadkę. Pacjentowi, u którego rozpoznano nowotwór rhabdomyosarcoma embryonale, podano dawkę całkowitą 32,0 Gy, w dawkach frakcyjnych 1,6 Gy, dwa razy dziennie z, równoczasowo podawanym IV kursem chemioterapii. Plany leczenia były przygotowane z wykorzystaniem systemu planowania leczenia TMS-Helax.

Wyniki i omówienie wyników

Na rycinie pokazano układ wiązek i rozkład dawki. Od przodu dziecko było napromieniane wiązką elektronów o energij 12MeV z bolusem, w którym wtopiona była osłona na soczewkę. Dno oczodołu napromieniano wiązkami bocznymi fotonowymi. W tego rodzaju technikach napromieniania zasadniczą trudność stanowi właściwe połączenie wiązki elektronowej wchodzącej od przodu z wiązką (wiązkami) fotonowymi wchodzącymi od boku. W celu właściwego łączenia pól należy dopasować spadek dawki w obszarze półcienia wiązki fotonowej do spadku dawki elektronowej. Odpowiednie dopasowanie obydwu spadków osiągnięto poprzez zastosowanie dwóch wiązek fotonowych posiadających takie same granicetylne i różne granice przednie. Rozsunięcie granic przednich uzyskano dzięki zastosowaniu asymetrycznych kolimatorów.

Wnioski

Zastosowanie asymetrycznych kolimatorów daje nowe możliwości radioterapii w rejonie czodołu. Pozwala na otrzymanie jednorodnego rozkładu dawki i wyłączenie soczewki z obszaru wysokiej dawki.

Abstract

Wstęp

Akceleratory Mevatron-KD2 firmy Siemens są wyposażone w dwie pary asymetrycznych szczęk. W pewnych szczególnych przypadkach zastosowanie asymetrycznych komilatorów pozwala otrzymać lepszy plan leczenia z zastosowaniem kolimatorów asymetrycznych.

Materiały i metody

Na rycinie zaznaczono na przekroju poprzecznym z TK objętość tarczową oraz struktury promieniowrażliwe: soczewki, gałki oczne i przysadkę. Pacjentowi, u którego rozpoznano nowotwór rhabdomyosarcoma embryonale, podano dawkę całkowitą 32,0 Gy, w dawkach frakcyjnych 1,6 Gy, dwa razy dziennie z, równoczasowo podawanym IV kursem chemioterapii. Plany leczenia były przygotowane z wykorzystaniem systemu planowania leczenia TMS-Helax.

Wyniki i omówienie wyników

Na rycinie pokazano układ wiązek i rozkład dawki. Od przodu dziecko było napromieniane wiązką elektronów o energij 12MeV z bolusem, w którym wtopiona była osłona na soczewkę. Dno oczodołu napromieniano wiązkami bocznymi fotonowymi. W tego rodzaju technikach napromieniania zasadniczą trudność stanowi właściwe połączenie wiązki elektronowej wchodzącej od przodu z wiązką (wiązkami) fotonowymi wchodzącymi od boku. W celu właściwego łączenia pól należy dopasować spadek dawki w obszarze półcienia wiązki fotonowej do spadku dawki elektronowej. Odpowiednie dopasowanie obydwu spadków osiągnięto poprzez zastosowanie dwóch wiązek fotonowych posiadających takie same granicetylne i różne granice przednie. Rozsunięcie granic przednich uzyskano dzięki zastosowaniu asymetrycznych kolimatorów.

Wnioski

Zastosowanie asymetrycznych kolimatorów daje nowe możliwości radioterapii w rejonie czodołu. Pozwala na otrzymanie jednorodnego rozkładu dawki i wyłączenie soczewki z obszaru wysokiej dawki.

Get Citation
About this article
Title

31 Zastosowanie asymetrycznych kolimatorów w radioterapii nowotworów oczodołu przy nieusuniętej gałce ocznej

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

115-116

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70031-3

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):115-116.

Authors

P. Kukołowicz
A. Wieczorek
E. Sadowska
S. Góźdź
T. Kuszewski
B. Selerski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl