open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

28 Kontrola jakości (QC) komputerowych systemów planowania radioterapii

R. Dąbrowska, M. Morawska, W. Bulski
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70028-3
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):113-114.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W istniejących w Polsce 17 ośrodkach radioterapii zainstalowanych jest ok. 50 aparatów megawoltowych. Liczba systemów do planowania leczenia w trzech wymiarach (3D) wynosi ok. 15. Do niedawna istniały w Polsce jedynie systemy dwuwymiarowe (Mevaplan, Sidos, Alfard). W ciągu kilku ostatnich lat w Zakładzie Fizyki Medycznej w Warszawie opracowano system wszechstronnych testów pozwalających stwierdzić dokładność obliczeń takich systemów. W ostatnim czasie rozpoczęte zostało opracowanie zestawu takich testów i kontroli jakości systemów 3D. W Centrum Onkologii w Warszawie zainstalowane jest pięć systemów 3D: Helax, CadPlan, Plato, Theraplan i BrainScan. Stwarza to możliwość dokonywania porównań dokładności obliczeń różnych systemów dla danych pomiarowych dla tych samych urządzeń terapeutycznych.

W niniejszej pracy przedstawiono opracowane zestawy testów oraz ich wyniki dla naszych systemów planowania leczenia. Planujemy, że opracowana przez nas metoda testowania stemów 3D mogłaby być wprowadzona w skali kraju. Należy podkreślić, że kontrola i zapewnienie jakości trójwymiarowych systemów planowania radioterapii jest obecnie ważnym tematem opracowań prowadzonych w wielu krajach oraz we współpracy międzynarodowej.

Abstract

W istniejących w Polsce 17 ośrodkach radioterapii zainstalowanych jest ok. 50 aparatów megawoltowych. Liczba systemów do planowania leczenia w trzech wymiarach (3D) wynosi ok. 15. Do niedawna istniały w Polsce jedynie systemy dwuwymiarowe (Mevaplan, Sidos, Alfard). W ciągu kilku ostatnich lat w Zakładzie Fizyki Medycznej w Warszawie opracowano system wszechstronnych testów pozwalających stwierdzić dokładność obliczeń takich systemów. W ostatnim czasie rozpoczęte zostało opracowanie zestawu takich testów i kontroli jakości systemów 3D. W Centrum Onkologii w Warszawie zainstalowane jest pięć systemów 3D: Helax, CadPlan, Plato, Theraplan i BrainScan. Stwarza to możliwość dokonywania porównań dokładności obliczeń różnych systemów dla danych pomiarowych dla tych samych urządzeń terapeutycznych.

W niniejszej pracy przedstawiono opracowane zestawy testów oraz ich wyniki dla naszych systemów planowania leczenia. Planujemy, że opracowana przez nas metoda testowania stemów 3D mogłaby być wprowadzona w skali kraju. Należy podkreślić, że kontrola i zapewnienie jakości trójwymiarowych systemów planowania radioterapii jest obecnie ważnym tematem opracowań prowadzonych w wielu krajach oraz we współpracy międzynarodowej.

Get Citation
About this article
Title

28 Kontrola jakości (QC) komputerowych systemów planowania radioterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

113-114

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70028-3

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):113-114.

Authors

R. Dąbrowska
M. Morawska
W. Bulski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl