open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

27 Sprawdzenie poprawności ustawiania pól napromieniania jako element kontroli jakości radioterapii

- Rembielak, A. Grządziel, K. Ślosarek
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70027-1
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):113.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wyniki radioterapii w dużym stopniu zależą od poprawności i powtarzalności ustawiania zaplanowanych pól napromieniania.

Celem pracy jest przedstawienie metod weryfikacji geometrycznego ustawienia pól napromieniania podczas wszystkich etapów przygotowania chorego do leczenia promieniowaniem jonizującym.

Na podstawie wybranych przypadków klinicznych nowotworów regionu głowy i szyi oraz śródpiersia przedstawiono sposoby obrazowania ustawiania pól napromieniania, porównano położenie pól symulacyjnych (Xima, Vision), planowanych (CadPlan-Beam's Eye View) oraz ustawionych w czasie seansu terapeutycznego (Portal Imaging). Jako miarę zgodności przyjęto położenie środka oraz brzegów pola względem wybranych struktur anatomicznych. Elektroniczny sposób uzyskania zdjęć, ich przechowywania oraz cyfrowej obróbki pozwala na precyzyjne porównanie poprawności ułożenia pól napromieniania.

Weryfikacja ułożenia pól napromieniania w czasie różnych etapów przygotowania chorego do napromieniania zmniejsza ryzyko popełniania błędu geograficznego oraz wpływa na poprawę kontroli jakości radioterapii.

Abstract

Wyniki radioterapii w dużym stopniu zależą od poprawności i powtarzalności ustawiania zaplanowanych pól napromieniania.

Celem pracy jest przedstawienie metod weryfikacji geometrycznego ustawienia pól napromieniania podczas wszystkich etapów przygotowania chorego do leczenia promieniowaniem jonizującym.

Na podstawie wybranych przypadków klinicznych nowotworów regionu głowy i szyi oraz śródpiersia przedstawiono sposoby obrazowania ustawiania pól napromieniania, porównano położenie pól symulacyjnych (Xima, Vision), planowanych (CadPlan-Beam's Eye View) oraz ustawionych w czasie seansu terapeutycznego (Portal Imaging). Jako miarę zgodności przyjęto położenie środka oraz brzegów pola względem wybranych struktur anatomicznych. Elektroniczny sposób uzyskania zdjęć, ich przechowywania oraz cyfrowej obróbki pozwala na precyzyjne porównanie poprawności ułożenia pól napromieniania.

Weryfikacja ułożenia pól napromieniania w czasie różnych etapów przygotowania chorego do napromieniania zmniejsza ryzyko popełniania błędu geograficznego oraz wpływa na poprawę kontroli jakości radioterapii.

Get Citation
About this article
Title

27 Sprawdzenie poprawności ustawiania pól napromieniania jako element kontroli jakości radioterapii

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

113

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70027-1

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):113.

Authors

- Rembielak
A. Grządziel
K. Ślosarek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl