open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

25 Zewnętrzny audit dozymetryczny wiązek fotonowych nowych aparatów teleradioterapii stosowanych w COOK

M. Waligórski, B. Polak, J. Lesiek, E. Byrski
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70025-8
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):111-112.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Jednym z podstawowych elementów systemu zapewnia jakości w teleradioterapii jest kontrola wydajności wiązek terapeutycznych. Międzynarodowe zalecenia dotyczące systemu zapewniania jakości w radioterapii przewidują stosowanie zewnętrznych procedur kontroli wdrożonego w ośrodku radioterapii systemu zapewniania jakości, czyli auditu zewnętrznego. Program EOUAL-ESTRO realizuje te zalecenia umożliwiając uzyskanie informacji o energii i wydajności aparatu dla pól otwartych oraz sklinowanych, poprzez porównanie odczytu detektorów termoluminescencyjnych napromienionych w ośrodku poddawanym kontroli z detektorami napromienionymi w międzynarodowym ośrodku referencyjnym.

Cel

Sprawdzenie poprawności kalibracji wiązek fotonowych stosowanych w COOK aparatów terapeutycznych: Theratron 780 E (Co-60), Clinac 600 (X 6 MV) i Neptun 10 PC (X 9 MV) przez audit międzynarodowy.

Materiał i metody

Program EQUAL-ESTRO (ESTRO Quality Assurance in Radiotherapy) stanowi kontynuację programu rozpoczętego w 1992 roku przez Unię Europejską (UE) w ramach europejskiego programu walki z rakiem. Obecnie Ośrodkiem referencyjnym dla krajów UE jest Institut Gustave Roissy (IGR) w Villejuif (Francja), ściśle współpracujący z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu. Program obejmuje wiązki fotonowe i oparty jest na wysyłkowej dozymetrii termoluminescencyjnej. Przedmiotem pomiarów są nie tylko wydajności wiązek dla pól otwartych, ale również z pól sklinowanych oraz jakość wiązek. Przesłane przez IGR detektory umieszczono w specjalnym statywie i napromieniano w fantomie wodnym w warunkach określonych dostarczonym protokołem pomiarowym, zgodnie z którym na detektory znajdujące się w punktach referencyjnych należało poddać dawkę 2 Gy.

Wyniki i wnioski

Opracowane w ośrodku referencyjnym wyniki podzielone są na dwie części. W każdej z nich zamieszczono wartości podane przez badany ośrodek (COOK), wartości zamierzone w ośrodku referencyjnym (IGR) oraz stosunki tych wartości. Pierwsza część zawiera wyniki uzyskane w osiach wiązek, druga – dodatkowe wyniki kontrolnych obliczeń dozymetrycznych, otrzymane pośrednio z wyników części pierwszej. Uzyskane w COOK wyniki dla nowo zainstalowanych aparatów: Theratron 780E i Clinac 600 oraz dla zmodernizowanego aparatu Neptun 10 PC zawierają się w poziomie optymalnym (odchylenia poniżej (3%), co potwierdza poprawność stosowanego w COOK protokołu dozymetrycznego opartego na publikacji TRS 277.

Abstract

Wstęp

Jednym z podstawowych elementów systemu zapewnia jakości w teleradioterapii jest kontrola wydajności wiązek terapeutycznych. Międzynarodowe zalecenia dotyczące systemu zapewniania jakości w radioterapii przewidują stosowanie zewnętrznych procedur kontroli wdrożonego w ośrodku radioterapii systemu zapewniania jakości, czyli auditu zewnętrznego. Program EOUAL-ESTRO realizuje te zalecenia umożliwiając uzyskanie informacji o energii i wydajności aparatu dla pól otwartych oraz sklinowanych, poprzez porównanie odczytu detektorów termoluminescencyjnych napromienionych w ośrodku poddawanym kontroli z detektorami napromienionymi w międzynarodowym ośrodku referencyjnym.

Cel

Sprawdzenie poprawności kalibracji wiązek fotonowych stosowanych w COOK aparatów terapeutycznych: Theratron 780 E (Co-60), Clinac 600 (X 6 MV) i Neptun 10 PC (X 9 MV) przez audit międzynarodowy.

Materiał i metody

Program EQUAL-ESTRO (ESTRO Quality Assurance in Radiotherapy) stanowi kontynuację programu rozpoczętego w 1992 roku przez Unię Europejską (UE) w ramach europejskiego programu walki z rakiem. Obecnie Ośrodkiem referencyjnym dla krajów UE jest Institut Gustave Roissy (IGR) w Villejuif (Francja), ściśle współpracujący z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu. Program obejmuje wiązki fotonowe i oparty jest na wysyłkowej dozymetrii termoluminescencyjnej. Przedmiotem pomiarów są nie tylko wydajności wiązek dla pól otwartych, ale również z pól sklinowanych oraz jakość wiązek. Przesłane przez IGR detektory umieszczono w specjalnym statywie i napromieniano w fantomie wodnym w warunkach określonych dostarczonym protokołem pomiarowym, zgodnie z którym na detektory znajdujące się w punktach referencyjnych należało poddać dawkę 2 Gy.

Wyniki i wnioski

Opracowane w ośrodku referencyjnym wyniki podzielone są na dwie części. W każdej z nich zamieszczono wartości podane przez badany ośrodek (COOK), wartości zamierzone w ośrodku referencyjnym (IGR) oraz stosunki tych wartości. Pierwsza część zawiera wyniki uzyskane w osiach wiązek, druga – dodatkowe wyniki kontrolnych obliczeń dozymetrycznych, otrzymane pośrednio z wyników części pierwszej. Uzyskane w COOK wyniki dla nowo zainstalowanych aparatów: Theratron 780E i Clinac 600 oraz dla zmodernizowanego aparatu Neptun 10 PC zawierają się w poziomie optymalnym (odchylenia poniżej (3%), co potwierdza poprawność stosowanego w COOK protokołu dozymetrycznego opartego na publikacji TRS 277.

Get Citation
About this article
Title

25 Zewnętrzny audit dozymetryczny wiązek fotonowych nowych aparatów teleradioterapii stosowanych w COOK

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

111-112

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70025-8

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):111-112.

Authors

M. Waligórski
B. Polak
J. Lesiek
E. Byrski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl