open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

23 Wynik leczenia skojarzonego chorych na ziarnicę złośliwą wg protokołu AMA + RT

J. Meder, B. Brzeska, W. Osiadacz, E. Lampka, A. Kawecki, J. Fijuth, J. Łyczek
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70023-4
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):111.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W latach 1983–1987 w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono grupę 40 chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu klinicznego zaawansowania: I–II A i B oraz III A wg protokołu terapeutycznego AMA + RT.

Przeważająca większość chorych (92,5%) była w stadium zaawansowania: II A, B i III A. W analizowanej grupie chorych znajdowało się 13 mężczyzn i 27 kobiet w średnim wieku 32 lata (16–58 lat). Rozpoznanie histopatologiczne ziarnicy złośliwej przedstawiało się następująco: typ LP – 3 (7,5%) chorych, NS – 35 (87,5%), MC – 2 (5%).

Wszystkich chorych leczono radykalnie w sposób skojarzony zgodnie z protokołem: 3 kursy chemioterapii naprzemiennej: ABVD-MOPP-ABVD z następową radioterapią promieniami Co-60 techniką wielkopolową STNl lub TNI w dawkach całkowitych 2500–4000 cGy/T.

Aktualnie 31 chorych (77,5%) żyje, w tym 29 (72,5%) jest w pełnej remisji ziarnicy. Dwie chore znajdują się w częściowej remisji po leczeniu kolejnych nawrotów ziarnicy, z okresem obserwacji 10–15 lat.

Zmarło 9 chorych (22,5%) w tym 3 (7,5%) z powodu ziarnicy, 2 z przyczyn nieznanych będąc w długoletniej remisji, 4 z powodu innego nowotworu (Ix AML, 2x rak płuca, 1x rak żołądka) bez cech nawrotu ziarnicy.

Abstract

W latach 1983–1987 w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono grupę 40 chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu klinicznego zaawansowania: I–II A i B oraz III A wg protokołu terapeutycznego AMA + RT.

Przeważająca większość chorych (92,5%) była w stadium zaawansowania: II A, B i III A. W analizowanej grupie chorych znajdowało się 13 mężczyzn i 27 kobiet w średnim wieku 32 lata (16–58 lat). Rozpoznanie histopatologiczne ziarnicy złośliwej przedstawiało się następująco: typ LP – 3 (7,5%) chorych, NS – 35 (87,5%), MC – 2 (5%).

Wszystkich chorych leczono radykalnie w sposób skojarzony zgodnie z protokołem: 3 kursy chemioterapii naprzemiennej: ABVD-MOPP-ABVD z następową radioterapią promieniami Co-60 techniką wielkopolową STNl lub TNI w dawkach całkowitych 2500–4000 cGy/T.

Aktualnie 31 chorych (77,5%) żyje, w tym 29 (72,5%) jest w pełnej remisji ziarnicy. Dwie chore znajdują się w częściowej remisji po leczeniu kolejnych nawrotów ziarnicy, z okresem obserwacji 10–15 lat.

Zmarło 9 chorych (22,5%) w tym 3 (7,5%) z powodu ziarnicy, 2 z przyczyn nieznanych będąc w długoletniej remisji, 4 z powodu innego nowotworu (Ix AML, 2x rak płuca, 1x rak żołądka) bez cech nawrotu ziarnicy.

Get Citation
About this article
Title

23 Wynik leczenia skojarzonego chorych na ziarnicę złośliwą wg protokołu AMA + RT

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

111

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70023-4

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):111.

Authors

J. Meder
B. Brzeska
W. Osiadacz
E. Lampka
A. Kawecki
J. Fijuth
J. Łyczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl