open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

20 Typ z przewagą limfocytów ziarnicy złośliwej: Czy wymaga odmiennego leczenia?

A. Radkowski, A. Kokoszka, B. Rysz, M. Urbańska
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70020-9
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):109-110.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Wstęp

Typ z przewagą limfocytów ziarnicy złośliwej (LP-HD) jest wyróżniany jako odrębna postać histokliniczna. Ponadto wykazuje się duże morfologiczne podobieństwo do chłoniaka nieziarniczego z limfocytów B, który w rozpoznaniach LP-HD LP-HD może stanowić do 10%. Celem pracy jest ocena przebiegu klinicznego i wyniki leczenia chorych na LP-HD.

Materiał

W Krakowskim Centrum Onkologii w latach 1987–1996 leczono 53 chorych z rozpoznaniem LP-HD, 14 kobiet i 39 mężczyzn (M:K – 2,8:1). Wiek chorych wahał się od 14 do 73 lat, mediana 39 lat. W stopniu zaawansowania I+II było 31 chorych (58,5%), III+IV 22 chorych (41,5%). Objawy B stwierdzono u 13/53 chorych (24,5%), X 10/53 chorych (18,8%), E u 2/53 chorych (3,8%). U 2/31 chorych (6,5%) proces był zlokalizowany w układzie chłonnym przedprzeponowym. W grupie I+II, 1 chory był leczony wyłącznie chemicznie (CHT), 22 chorych leczono wyłącznie CHT, 3 chorych RT i 10 chorych CHT+RT. Czas obserwacji waha się od 16 do 132 miesięcy (mediana 66 miesięcy).

Wyniki

W całej grupie uzyskano 78% 5 – letnich i 71% 10 – letnich przeżyć, w grupie I+II odpowiednio 90% i 78%. W grupie III+IV 5 i 10 – letnie przeżycia wyniosły 62%. Całkowitą regresję po I rzucie leczenia uzyskano u 100% chorych w grupie I+II 4/5 wznów (80%) stwierdzono w układzie chłonnym przedprzeponowym. Czas wystąpienia wznowy wahał się od 14 do 712 miesięcy (mediana 41 miesięcy). U jednego chorego stwierdzono transformację typu LP w LD.U 3/53 chorych (5,6%) stwierdzono w kontroli chłoniaka nieziarniczego (MALT żołądka, nieokreślony chłoniak o wysokim stopniu złośliwości, chłoniak z limfocytów T) w okresie od 13 do 35 miesięcy (mediana 28 miesięcy). W grupie III+IV przeżycie 5 – letnie wyniosło 69% u chorych leczonych CHT i 32% leczonych wyłącznie RT (p = 0,3).

Wnioski

 • 1.

  Wyniki leczenia chorych na LP-HD w naszym materiale nie odbiegają od wyników leczenia chorych na klasyczną postać ziarnicy. Ograniczenie zakresu RT w grupie I+II i CHT w grupie III+IV może mieć wpły na pogorszenie wyników leczenia.

 • 2.

  Mimo odrębności morfologicznych typ LP-HD powinien być leczony jak klasyczna postać ziarnicy złośliwej.

Abstract

Wstęp

Typ z przewagą limfocytów ziarnicy złośliwej (LP-HD) jest wyróżniany jako odrębna postać histokliniczna. Ponadto wykazuje się duże morfologiczne podobieństwo do chłoniaka nieziarniczego z limfocytów B, który w rozpoznaniach LP-HD LP-HD może stanowić do 10%. Celem pracy jest ocena przebiegu klinicznego i wyniki leczenia chorych na LP-HD.

Materiał

W Krakowskim Centrum Onkologii w latach 1987–1996 leczono 53 chorych z rozpoznaniem LP-HD, 14 kobiet i 39 mężczyzn (M:K – 2,8:1). Wiek chorych wahał się od 14 do 73 lat, mediana 39 lat. W stopniu zaawansowania I+II było 31 chorych (58,5%), III+IV 22 chorych (41,5%). Objawy B stwierdzono u 13/53 chorych (24,5%), X 10/53 chorych (18,8%), E u 2/53 chorych (3,8%). U 2/31 chorych (6,5%) proces był zlokalizowany w układzie chłonnym przedprzeponowym. W grupie I+II, 1 chory był leczony wyłącznie chemicznie (CHT), 22 chorych leczono wyłącznie CHT, 3 chorych RT i 10 chorych CHT+RT. Czas obserwacji waha się od 16 do 132 miesięcy (mediana 66 miesięcy).

Wyniki

W całej grupie uzyskano 78% 5 – letnich i 71% 10 – letnich przeżyć, w grupie I+II odpowiednio 90% i 78%. W grupie III+IV 5 i 10 – letnie przeżycia wyniosły 62%. Całkowitą regresję po I rzucie leczenia uzyskano u 100% chorych w grupie I+II 4/5 wznów (80%) stwierdzono w układzie chłonnym przedprzeponowym. Czas wystąpienia wznowy wahał się od 14 do 712 miesięcy (mediana 41 miesięcy). U jednego chorego stwierdzono transformację typu LP w LD.U 3/53 chorych (5,6%) stwierdzono w kontroli chłoniaka nieziarniczego (MALT żołądka, nieokreślony chłoniak o wysokim stopniu złośliwości, chłoniak z limfocytów T) w okresie od 13 do 35 miesięcy (mediana 28 miesięcy). W grupie III+IV przeżycie 5 – letnie wyniosło 69% u chorych leczonych CHT i 32% leczonych wyłącznie RT (p = 0,3).

Wnioski

 • 1.

  Wyniki leczenia chorych na LP-HD w naszym materiale nie odbiegają od wyników leczenia chorych na klasyczną postać ziarnicy. Ograniczenie zakresu RT w grupie I+II i CHT w grupie III+IV może mieć wpły na pogorszenie wyników leczenia.

 • 2.

  Mimo odrębności morfologicznych typ LP-HD powinien być leczony jak klasyczna postać ziarnicy złośliwej.

Get Citation
About this article
Title

20 Typ z przewagą limfocytów ziarnicy złośliwej: Czy wymaga odmiennego leczenia?

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

109-110

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70020-9

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):109-110.

Authors

A. Radkowski
A. Kokoszka
B. Rysz
M. Urbańska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl