open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

19 Radioterapia ziarnicy złośliwej u dzieci w materiale I Zakładu Teleradioterapii Centrum

A. Skowrońska-Gardas, M. Chojnacka, K. Pędziwiatr
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70019-2
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):109.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W latach 1986–1998 w I Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono 97 dzieci z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej, w wieku od 2 do 18 lat. Ponad połowa pacjentów (58%) była powyżej 10 roku życia. Obserwowano znaczną przewagę chłopców M.:F = 1,77. Przeważali pacjenci w I i w II stopniu zaawansowania klinicznego (63%) i bez objawów ogólnych (62%). W rozpoznaniu histopatologicznym najczęstsza była postać NS (50%) i MC (31%).

Wszystkie dzieci otrzymały leczenie chemiczne przed napromienianiem. U 71 zastosowano program B-POPA, u 18 COPP/OPPA, u pozostałych 9 inne schematy leczenia. Pacjenci byli napromieniani na teren pierwotnie zajętych okolic węzłowych, promieniami telekobaltu-60. Stosowano dawki od 20 do 36 Gy, przeważnie 25 Gy (u 65%).

Obecnie żyje 91 pacjentów, zmarło jedno dziecko, 5 stracono z obserwacji. Osiemdziesięciu pacjentówzyje żyje bez nawrotu choroby. U żadnego z pozostających w obserwacji dzieci nie stwierdzono póżnych powikłań po napromienianiu.

Abstract

W latach 1986–1998 w I Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono 97 dzieci z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej, w wieku od 2 do 18 lat. Ponad połowa pacjentów (58%) była powyżej 10 roku życia. Obserwowano znaczną przewagę chłopców M.:F = 1,77. Przeważali pacjenci w I i w II stopniu zaawansowania klinicznego (63%) i bez objawów ogólnych (62%). W rozpoznaniu histopatologicznym najczęstsza była postać NS (50%) i MC (31%).

Wszystkie dzieci otrzymały leczenie chemiczne przed napromienianiem. U 71 zastosowano program B-POPA, u 18 COPP/OPPA, u pozostałych 9 inne schematy leczenia. Pacjenci byli napromieniani na teren pierwotnie zajętych okolic węzłowych, promieniami telekobaltu-60. Stosowano dawki od 20 do 36 Gy, przeważnie 25 Gy (u 65%).

Obecnie żyje 91 pacjentów, zmarło jedno dziecko, 5 stracono z obserwacji. Osiemdziesięciu pacjentówzyje żyje bez nawrotu choroby. U żadnego z pozostających w obserwacji dzieci nie stwierdzono póżnych powikłań po napromienianiu.

Get Citation
About this article
Title

19 Radioterapia ziarnicy złośliwej u dzieci w materiale I Zakładu Teleradioterapii Centrum

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

109

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70019-2

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):109.

Authors

A. Skowrońska-Gardas
M. Chojnacka
K. Pędziwiatr

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl