open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

18 Taktyka postępowania u kobiet w ciąży z rozpoznaną ziarnicą złośliwą – doświadczenia własne

J. Meder, E. Lampka, A. Kawecki, J. Łyczek, R. Dębski, M. Kawczyńska, J. Walewski
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70018-0
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):108.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Praca przedstawia doświadczenia własne i taktykę postępowania u 13 kobiet w ciąży leczonych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie w latach 1987–1998.

Metoda

W przypadku 3 kobiet z rozpoznaną ziarnicą złośliwą w pierwszym trymestrze ciąży po wykonaniu zabiegów przerwania ciąży przeprowadzono standardową diagnostykę i zastosowano leczenie w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego. U 4 chorych w III trymestrze ciąży zdecydowano się na przyjęcie postawy wyczekującej, a następnie po sprowokowaniu czynności porodowej w 36–38 tygodniu ciąży i przeprowadzeniu diagnostyki wdrożono stosowne leczenie. Odmiennie postępowano u 6 chorych w drugim trymestrze ciąży: 3 z nich leczone były napromienianiem z pól wydzielonych z osłoną brzucha i dokładnym oszacowaniem dawki na płód (monitorowanie dawki prowadzono metodą termoluminescencji); pozostałe 3 leczono chemicznie schematem EVA (3–4 kursy przed porodem) z następowym napromienianiem.

Wyniki

Wszystkie dzieci urodzone siłami natury bez powikłań w 36–39 tygodniu ciąży. 1 dziecko (matka z grupy III trymestru ciąży) zmarło z powodu wrodzonego zespołu błon szklistych. Pozostałe 9–cioro dzieci urodzonych bez wad rozwojowych, rozwija się prawidłowo i pozostaje pod opieką pediatryczną, (wiek dzieci obecnie 1–10 lat). 1 kobieta zmarła z powodu nawrotu choroby po porodzie, u 1 chorej nawrót po 8 miesiącach obserwacji (obecnie przed planowanym przeszczepem szpiku – w całkowitej remisji). 10 kobiet po leczeniu ziarnicy złośliwej pozostaje w całkowitej remisji w okresie obserwacji 24–116 miesięcy.

Abstract

Praca przedstawia doświadczenia własne i taktykę postępowania u 13 kobiet w ciąży leczonych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie w latach 1987–1998.

Metoda

W przypadku 3 kobiet z rozpoznaną ziarnicą złośliwą w pierwszym trymestrze ciąży po wykonaniu zabiegów przerwania ciąży przeprowadzono standardową diagnostykę i zastosowano leczenie w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego. U 4 chorych w III trymestrze ciąży zdecydowano się na przyjęcie postawy wyczekującej, a następnie po sprowokowaniu czynności porodowej w 36–38 tygodniu ciąży i przeprowadzeniu diagnostyki wdrożono stosowne leczenie. Odmiennie postępowano u 6 chorych w drugim trymestrze ciąży: 3 z nich leczone były napromienianiem z pól wydzielonych z osłoną brzucha i dokładnym oszacowaniem dawki na płód (monitorowanie dawki prowadzono metodą termoluminescencji); pozostałe 3 leczono chemicznie schematem EVA (3–4 kursy przed porodem) z następowym napromienianiem.

Wyniki

Wszystkie dzieci urodzone siłami natury bez powikłań w 36–39 tygodniu ciąży. 1 dziecko (matka z grupy III trymestru ciąży) zmarło z powodu wrodzonego zespołu błon szklistych. Pozostałe 9–cioro dzieci urodzonych bez wad rozwojowych, rozwija się prawidłowo i pozostaje pod opieką pediatryczną, (wiek dzieci obecnie 1–10 lat). 1 kobieta zmarła z powodu nawrotu choroby po porodzie, u 1 chorej nawrót po 8 miesiącach obserwacji (obecnie przed planowanym przeszczepem szpiku – w całkowitej remisji). 10 kobiet po leczeniu ziarnicy złośliwej pozostaje w całkowitej remisji w okresie obserwacji 24–116 miesięcy.

Get Citation
About this article
Title

18 Taktyka postępowania u kobiet w ciąży z rozpoznaną ziarnicą złośliwą – doświadczenia własne

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

108

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70018-0

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):108.

Authors

J. Meder
E. Lampka
A. Kawecki
J. Łyczek
R. Dębski
M. Kawczyńska
J. Walewski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl