open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

11 Ocena wyników leczenia metodą skojarzoną (chemioterapia 6X MOPP z uzupełniającym napromienianiem) chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania I-IIIA

J. Meder, W. Osiadacz, B. Brzeska, E. Lampka, J. Tajer, A. Kawecki, J. Łyczek
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70011-8
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):91.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W latach 1978–1993, w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie, leczono 258 chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania klinicznego I-IIIA. 84 chorych (40 kobiet i 44 mężczyzn) zakwalifikowano do leczenia skojarzonego, chemicznego 6 kursami wg programu MOPP z uzupełniającym napromienianiem. Średni wiek chorych wynosił 31 lat, przeważali chorzy: w wieku poniżej 20 roku życia (32%) – z typem histologicznym ziarnicy NS I (49%), w II stopniu zaawansowania klinicznego (IIB – 46%, IIA – 33 %).

Zastosowano uzupełniające napromienianie na pola: wydzielone u 48, płaszczowe górne – 26, płaszczowe dolne – 2, STNI – 6, TNI – 2 chorych.

Wstępnie określone odsetki prawdopodobieństwa 5 letniego przeżycia całkowitego i wolnego od nawrotu choroby wynosiły odpowiednio: 86 i 81 %. Obserwowany średni czas przeżycia całkowitego wyniósł 76,4 miesiąca (20–116 miesięcy) natomiast przeżycia wolnego od choroby – 64,8 miesiąca (6–115 miesięcy). Przedstawione będą szczegółowo wyniki i powikłania stosowanego leczenia.

Abstract

W latach 1978–1993, w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie, leczono 258 chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania klinicznego I-IIIA. 84 chorych (40 kobiet i 44 mężczyzn) zakwalifikowano do leczenia skojarzonego, chemicznego 6 kursami wg programu MOPP z uzupełniającym napromienianiem. Średni wiek chorych wynosił 31 lat, przeważali chorzy: w wieku poniżej 20 roku życia (32%) – z typem histologicznym ziarnicy NS I (49%), w II stopniu zaawansowania klinicznego (IIB – 46%, IIA – 33 %).

Zastosowano uzupełniające napromienianie na pola: wydzielone u 48, płaszczowe górne – 26, płaszczowe dolne – 2, STNI – 6, TNI – 2 chorych.

Wstępnie określone odsetki prawdopodobieństwa 5 letniego przeżycia całkowitego i wolnego od nawrotu choroby wynosiły odpowiednio: 86 i 81 %. Obserwowany średni czas przeżycia całkowitego wyniósł 76,4 miesiąca (20–116 miesięcy) natomiast przeżycia wolnego od choroby – 64,8 miesiąca (6–115 miesięcy). Przedstawione będą szczegółowo wyniki i powikłania stosowanego leczenia.

Get Citation
About this article
Title

11 Ocena wyników leczenia metodą skojarzoną (chemioterapia 6X MOPP z uzupełniającym napromienianiem) chorych na ziarnicę złośliwą w stopniu zaawansowania I-IIIA

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

91

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70011-8

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):91.

Authors

J. Meder
W. Osiadacz
B. Brzeska
E. Lampka
J. Tajer
A. Kawecki
J. Łyczek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl