open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

10 Wstępna ocena skuteczności i powikłań leczenia metodą skojarzoną chorych na ziarnicę złośliwą (chemioterapia MOPP/ABV + radioterapia)

J. Meder, E. Lampka, W. Osiadacz, J. Walewski, B. Brzeska, J. Tajer, A. Kawecki
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70010-6
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):90-91.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Przedstawiono grupę chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach zaawansowania klinicznego I-II leczonych metodą skojarzoną: chemioterapia wg programu MOPP/ABV z następowym napromienianiem w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie w okresie 1.03.1994–31.12.1998.

Materiał

Analizowaną grupę 101 chorych stanowiło 60 kobiet i 41 mężczyzn w średnim wieku 30,6 lat (15–64 lata), w stopniach zaawansowania: IA – 15 chorych (14,8%), IB – 3 chorych (3,0%), IIA 46 chorych (45,6%) i IIB – 37 chorych (36,6%). Rozpoznanie przedstawiało się następująco: LP – 4 chorych (3,9%), NS I – 53 chorych – (52,8%), NSII – 29 chorych (28,7%) i MC – 15 chorych (14,6%).

Metoda

Chemioterapię prowadzono typowo wg schematu MOPP/ABV. Podano średnio 5 kursów leczenia (44 chorych – 4 kursy. 2 chorych – 5 kursów, 55 chorych – 6 kursów). Uzupełniająco leczono chorych napromienianiem (IF – 66 chorych, „Mantel” – 19 chorych, STNI – 14 chorych, Y – 2 chorych) spożytkowując wiązki promieniowania Gamma Co – 60 fotonów X o energiach: 4,9 lub 15 MeV dawką frakcyjną 1,8–2,0 Gy/t do dawki całkowitej 36–40 cGy/t.

Wyniki

Obserwowane przeżycia całkowite wynoszą od 14–62 miesięcy (średnio 30,3 miesiąca) a przeżycia wolne od choroby od 2 do 51 miesięcy (średnio 20,7 miesiąca). W analizowanej grupie zmarło 2 chorych z powodu progresji ziarnicy, u 10 stwierdzono nawrót w czasie 4–13 miesięcy po leczeniu. Obecnie w trakcie leczenia 2-go rzutu znajduje się 2 chorych a 4 znajduje się obecnie po chemioterapii 2 –go rzutu i przeszczepie komórek macierzystych szpiku – pozostają w obserwacji z całkowitą remisją. Średni czas po leczeniu dla całej grupy wynosi 24 miesiące (6–60 miesięcy).

Abstract

Przedstawiono grupę chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach zaawansowania klinicznego I-II leczonych metodą skojarzoną: chemioterapia wg programu MOPP/ABV z następowym napromienianiem w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie w okresie 1.03.1994–31.12.1998.

Materiał

Analizowaną grupę 101 chorych stanowiło 60 kobiet i 41 mężczyzn w średnim wieku 30,6 lat (15–64 lata), w stopniach zaawansowania: IA – 15 chorych (14,8%), IB – 3 chorych (3,0%), IIA 46 chorych (45,6%) i IIB – 37 chorych (36,6%). Rozpoznanie przedstawiało się następująco: LP – 4 chorych (3,9%), NS I – 53 chorych – (52,8%), NSII – 29 chorych (28,7%) i MC – 15 chorych (14,6%).

Metoda

Chemioterapię prowadzono typowo wg schematu MOPP/ABV. Podano średnio 5 kursów leczenia (44 chorych – 4 kursy. 2 chorych – 5 kursów, 55 chorych – 6 kursów). Uzupełniająco leczono chorych napromienianiem (IF – 66 chorych, „Mantel” – 19 chorych, STNI – 14 chorych, Y – 2 chorych) spożytkowując wiązki promieniowania Gamma Co – 60 fotonów X o energiach: 4,9 lub 15 MeV dawką frakcyjną 1,8–2,0 Gy/t do dawki całkowitej 36–40 cGy/t.

Wyniki

Obserwowane przeżycia całkowite wynoszą od 14–62 miesięcy (średnio 30,3 miesiąca) a przeżycia wolne od choroby od 2 do 51 miesięcy (średnio 20,7 miesiąca). W analizowanej grupie zmarło 2 chorych z powodu progresji ziarnicy, u 10 stwierdzono nawrót w czasie 4–13 miesięcy po leczeniu. Obecnie w trakcie leczenia 2-go rzutu znajduje się 2 chorych a 4 znajduje się obecnie po chemioterapii 2 –go rzutu i przeszczepie komórek macierzystych szpiku – pozostają w obserwacji z całkowitą remisją. Średni czas po leczeniu dla całej grupy wynosi 24 miesiące (6–60 miesięcy).

Get Citation
About this article
Title

10 Wstępna ocena skuteczności i powikłań leczenia metodą skojarzoną chorych na ziarnicę złośliwą (chemioterapia MOPP/ABV + radioterapia)

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

90-91

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70010-6

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):90-91.

Authors

J. Meder
E. Lampka
W. Osiadacz
J. Walewski
B. Brzeska
J. Tajer
A. Kawecki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl