open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

8 Ocena wyników leczenia samodzielną radioterapią chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach klinicznego zaawansowania I-IIIA leczonych w latach 1978–1993

J. Meder, E. Lampka, W. Osiadacz, B. Brzeska, J. Fijuth, A. Kawecki, J. Łyczek, J. Tajer
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70008-8
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):89-90.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

W latach 1978–1993 w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie leczono 258 chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach zaawansowania klinicznego I-IIIA.

Materiał

W przedstawionej grupie chorych metodę samodzielnej radioterapii zastosowano u 84 chorych (36 kobiet i 48 mężczyzn). Przeważała grupa wiekowa 30–40 lat (36%). Stwierdzono następujące typy mikroskopowe: LP (20%), NS I (43%), NS II (7%), MC (8%), LD (0%) i NS (22%). Najliczniejszą grupę stanowili chorzy w stopniach zaawansowania: IA (51%) i IIA (41%); niewielka część była w stopniach: IIIA (6%) i IB (2%).

Metoda

Zastosowano napromienianie technikami: STNI (48 chorych – 57%), MANTEL (20 chorych – 24%), IF (7 chorych – 8%), TNł (7% chorych – 8%) i Y (2 chorych – 3%).

Wyniki

W całej grupie chorych średni czas przeżycia całkowitego wynosi 103 miesiące (15–228 miesięcy) natomiast średni czas przeżycia bezobjawowego 98 miesięcy (14–228 miesięcy). Przedstawione zostaną szczegółowe wyniki i powikłania radioterapii w oparciu o analizę statystyczną.

Abstract

W latach 1978–1993 w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie leczono 258 chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach zaawansowania klinicznego I-IIIA.

Materiał

W przedstawionej grupie chorych metodę samodzielnej radioterapii zastosowano u 84 chorych (36 kobiet i 48 mężczyzn). Przeważała grupa wiekowa 30–40 lat (36%). Stwierdzono następujące typy mikroskopowe: LP (20%), NS I (43%), NS II (7%), MC (8%), LD (0%) i NS (22%). Najliczniejszą grupę stanowili chorzy w stopniach zaawansowania: IA (51%) i IIA (41%); niewielka część była w stopniach: IIIA (6%) i IB (2%).

Metoda

Zastosowano napromienianie technikami: STNI (48 chorych – 57%), MANTEL (20 chorych – 24%), IF (7 chorych – 8%), TNł (7% chorych – 8%) i Y (2 chorych – 3%).

Wyniki

W całej grupie chorych średni czas przeżycia całkowitego wynosi 103 miesiące (15–228 miesięcy) natomiast średni czas przeżycia bezobjawowego 98 miesięcy (14–228 miesięcy). Przedstawione zostaną szczegółowe wyniki i powikłania radioterapii w oparciu o analizę statystyczną.

Get Citation
About this article
Title

8 Ocena wyników leczenia samodzielną radioterapią chorych na ziarnicę złośliwą w stopniach klinicznego zaawansowania I-IIIA leczonych w latach 1978–1993

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

89-90

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70008-8

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):89-90.

Authors

J. Meder
E. Lampka
W. Osiadacz
B. Brzeska
J. Fijuth
A. Kawecki
J. Łyczek
J. Tajer

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl