open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

7 Taktyka postępowania u chorych na chłoniaki złośliwe mózgu – doświadczenia własne

E. Lampka, J. Tajer, A. Borawska, J. Walewski, J. Meder, Cz. Leszczyk, O. Mioduszewska
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70007-6
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):89.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Chłoniaki pierwotne mózgu stanowią grupę 0,3–2,5 % nowotworów ośrodkowego układu nerwowego i poniżej 2% chłoniaków nieziarniczych. Pierwotna lokalizacja ziarnicy złośliwej w OUN jest kazuistyką.

W Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie w latach 1985–1998 leczono 25 chorych na pierwotne złośliwe chłoniaki nieziarnicze oraz 2 chorych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w ośrodkowym układzie nerwowym. U 23 chorych na chłoniaka złośliwego rozpoznanie mikroskopowe postawiono na podstawie materiału operacyjnego pobranego w czasie kriatomii, w 2 przypadkach pośmiertnie po autopsji. Rozpoznanie ziarnicy postawiono na podstawie badania mikroskopowego materiału po biopsji i kriatomii. W przedstawianej grupie chorych leczono 12 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 17–65 lat (średnia wieku 42,8). U większości chorych na chłoniaki nieziarnicze postawiono rozpoznanie chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości; w przypadku ziarnicy: typ NS i MC. 1 chorą kobietę na chłoniaka nieziarniczego mózgu leczono w 34 tygodniu, ciąży, zakończonej prawidłowym porodem (dziecko żyje bez powikłań i wad rozwojowych ponad 2 lata).

Zastosowano leczenie napromienianiem jako metodę samodzielną u 9 chorych, leczenie chemiczne samodzielne systemowe u 4 chorych, natomiast leczenie skojarzone (w tym dokanałowe) u 12 chorych na chłoniaki nieziarnicze, natomiast leczenie skojarzone: operacja + napromienianie + chemioterapia u 2 chorych na ziarnicę złośliwą. Całkowity czas przeżycia chorych od rozpoznania do zakończenia obserwacji wynosił 2 do 36 miesięcy (średnio 11 miesięcy). Obecnie żyje 12 chorych na chłoniaki nieziarnicze mózgu (w tym 4 powyżej 30 miesięcy od zakończenia leczenia w całkowitej remisji. Przedstawiono wyniki w zależności od sposobu leczenia, powikłania, przyczyny zgonów oraz najnowsze taktyki postępowania w oparciu o założenia badań EORTC w zależności od grupy wiekowej i stanu neurologicznego chorych.

Abstract

Chłoniaki pierwotne mózgu stanowią grupę 0,3–2,5 % nowotworów ośrodkowego układu nerwowego i poniżej 2% chłoniaków nieziarniczych. Pierwotna lokalizacja ziarnicy złośliwej w OUN jest kazuistyką.

W Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie w latach 1985–1998 leczono 25 chorych na pierwotne złośliwe chłoniaki nieziarnicze oraz 2 chorych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w ośrodkowym układzie nerwowym. U 23 chorych na chłoniaka złośliwego rozpoznanie mikroskopowe postawiono na podstawie materiału operacyjnego pobranego w czasie kriatomii, w 2 przypadkach pośmiertnie po autopsji. Rozpoznanie ziarnicy postawiono na podstawie badania mikroskopowego materiału po biopsji i kriatomii. W przedstawianej grupie chorych leczono 12 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 17–65 lat (średnia wieku 42,8). U większości chorych na chłoniaki nieziarnicze postawiono rozpoznanie chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości; w przypadku ziarnicy: typ NS i MC. 1 chorą kobietę na chłoniaka nieziarniczego mózgu leczono w 34 tygodniu, ciąży, zakończonej prawidłowym porodem (dziecko żyje bez powikłań i wad rozwojowych ponad 2 lata).

Zastosowano leczenie napromienianiem jako metodę samodzielną u 9 chorych, leczenie chemiczne samodzielne systemowe u 4 chorych, natomiast leczenie skojarzone (w tym dokanałowe) u 12 chorych na chłoniaki nieziarnicze, natomiast leczenie skojarzone: operacja + napromienianie + chemioterapia u 2 chorych na ziarnicę złośliwą. Całkowity czas przeżycia chorych od rozpoznania do zakończenia obserwacji wynosił 2 do 36 miesięcy (średnio 11 miesięcy). Obecnie żyje 12 chorych na chłoniaki nieziarnicze mózgu (w tym 4 powyżej 30 miesięcy od zakończenia leczenia w całkowitej remisji. Przedstawiono wyniki w zależności od sposobu leczenia, powikłania, przyczyny zgonów oraz najnowsze taktyki postępowania w oparciu o założenia badań EORTC w zależności od grupy wiekowej i stanu neurologicznego chorych.

Get Citation
About this article
Title

7 Taktyka postępowania u chorych na chłoniaki złośliwe mózgu – doświadczenia własne

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

89

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70007-6

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):89.

Authors

E. Lampka
J. Tajer
A. Borawska
J. Walewski
J. Meder
Cz. Leszczyk
O. Mioduszewska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl