open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:
Get Citation

4 Radioterapia chłoniaków wieku dziecięcego

Anna Skowrońska-Gardas
DOI: 10.1016/S1507-1367(99)70004-0
·
Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):87.

open access

Vol 4, No 4 (1999)
Untitled
Published online: 1999-01-01
Submitted:

Abstract

Nowotwory układu chłonnego stanowią 45% nowotworów wieku dziecięcego. Do tej grupy należą białaczki, chłoniaki nieziarnicze i ziarnica złośliwa. Podstawowym sposobem leczenia jest wielolekowa chemioterapia oraz uzupełniająca radioterapia. Radioterapia znajduje zastosowanie w profilaktycznym i leczniczym napromienianiu OUN w białaczkach i chłoniakach nieziarniczych oraz w napromienianiu całego ciała przed przeszczepem szpiku kostnego.

W ziarnicy złośliwej jest obok chemioterapii podstawową metodą leczenia, pozwalającą na osiągnięcie korzystnych wyników.

Abstract

Nowotwory układu chłonnego stanowią 45% nowotworów wieku dziecięcego. Do tej grupy należą białaczki, chłoniaki nieziarnicze i ziarnica złośliwa. Podstawowym sposobem leczenia jest wielolekowa chemioterapia oraz uzupełniająca radioterapia. Radioterapia znajduje zastosowanie w profilaktycznym i leczniczym napromienianiu OUN w białaczkach i chłoniakach nieziarniczych oraz w napromienianiu całego ciała przed przeszczepem szpiku kostnego.

W ziarnicy złośliwej jest obok chemioterapii podstawową metodą leczenia, pozwalającą na osiągnięcie korzystnych wyników.

Get Citation
About this article
Title

4 Radioterapia chłoniaków wieku dziecięcego

Journal

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Issue

Vol 4, No 4 (1999)

Pages

87

Published online

1999-01-01

DOI

10.1016/S1507-1367(99)70004-0

Bibliographic record

Rep Pract Oncol Radiother 1999;4(4):87.

Authors

Anna Skowrońska-Gardas

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl