open access

Vol 1, No 1 (2015)
Review paper
Published online: 2015-09-16
Get Citation

Diagnostyka i leczenie osteoporozy — zalecenia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 2015

Piotr Leszczyński, Mariusz Korkosz, Katarzyna Pawlak-Buś, Małgorzata Bykowska, Katarzyna Gruszecka, Anna Górska, Piotr Ignaczak, Tomasz Jankowski, Grażyna Kot, Maria Rell-Bakalarska
Rheumatology Forum 2015;1(1):12-24.

open access

Vol 1, No 1 (2015)
Review
Published online: 2015-09-16

Abstract

Zalecenia kliniczne dotyczące diagnostyki i leczenia osteoporozy zostały przygotowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego jako punkt wyjścia do podjęcia decyzji klinicznych z indywidualnym pacjentem. Mają one zastosowanie przede wszystkim u kobiet w wieku pomenopauzalnym i mężczyzn od 50. roku życia oraz u dzieci i młodzieży do 19. roku życia. W zaleceniach próbowano uwzględnić opinie ekspertów dotyczące pacjentów
z chorobami reumatycznymi, którzy są młodsi i mają specyficzne leczenie przeciwreumatyczne. W rekomendacjach
nie uwzględniono osteoporozy posteroidowej. Będzie to przedmiotem oddzielnych zaleceń. W ich powstawaniu uwzględniono przegląd literatury i opinie ekspertów, którzy są specjalistami reumatologami aktualnie praktykującymi w zawodzie lekarza. Zalecenia mogą być dostosowane do wszystkich przypadków klinicznych i mogą być konsultowane z pacjentami celem podzielenia ryzyka związanego z procedurami stosowanymi w diagnostyce i leczeniu osteoporozy. Prezentowane zalecenia nie są rygorystycznym standardem, który ogranicza działania lekarskie, ale złotym standardem jakości, do którego można się odnieść w praktyce codziennej.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 12–24

Abstract

Zalecenia kliniczne dotyczące diagnostyki i leczenia osteoporozy zostały przygotowane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego jako punkt wyjścia do podjęcia decyzji klinicznych z indywidualnym pacjentem. Mają one zastosowanie przede wszystkim u kobiet w wieku pomenopauzalnym i mężczyzn od 50. roku życia oraz u dzieci i młodzieży do 19. roku życia. W zaleceniach próbowano uwzględnić opinie ekspertów dotyczące pacjentów
z chorobami reumatycznymi, którzy są młodsi i mają specyficzne leczenie przeciwreumatyczne. W rekomendacjach
nie uwzględniono osteoporozy posteroidowej. Będzie to przedmiotem oddzielnych zaleceń. W ich powstawaniu uwzględniono przegląd literatury i opinie ekspertów, którzy są specjalistami reumatologami aktualnie praktykującymi w zawodzie lekarza. Zalecenia mogą być dostosowane do wszystkich przypadków klinicznych i mogą być konsultowane z pacjentami celem podzielenia ryzyka związanego z procedurami stosowanymi w diagnostyce i leczeniu osteoporozy. Prezentowane zalecenia nie są rygorystycznym standardem, który ogranicza działania lekarskie, ale złotym standardem jakości, do którego można się odnieść w praktyce codziennej.

Forum Reumatol. 2015, tom 1, nr 1, 12–24

Get Citation
Supp./Additional Files (1)
Nagranie
Download
12MB
About this article
Title

Diagnostyka i leczenie osteoporozy — zalecenia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 2015

Journal

Rheumatology Forum

Issue

Vol 1, No 1 (2015)

Article type

Review paper

Pages

12-24

Published online

2015-09-16

Page views

3847

Article views/downloads

35040

Bibliographic record

Rheumatology Forum 2015;1(1):12-24.

Authors

Piotr Leszczyński
Mariusz Korkosz
Katarzyna Pawlak-Buś
Małgorzata Bykowska
Katarzyna Gruszecka
Anna Górska
Piotr Ignaczak
Tomasz Jankowski
Grażyna Kot
Maria Rell-Bakalarska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl